www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

BPI vinder 3-0 uden kamp mod Herslev, der ikke ønsker at møde os, med det hold, som de har mulighed for at stille.


I løbet af oktober etableres hastighedsdæmpning på Pjedstedvej på begge sider af stadion (Santrol Arena).
Baggrunden er, at mange bilister kører alt for stærkt især på det åbne stykke mellem stadion og svinget ved Grønvang. En trafiktælling viste at mere end hver anden bil (52%) kører hurtigere end de tilladte 50 km/t på strækningen.
Hastighedsdæmpningen vil gøre det mere sikkert at cykle eller gå på strækningen, ikke mindst for de mange børn, der bruger stadion og skyttecentret.
Hastighedsdæmpningen udformes som bump i lighed med bumpene på Ågade.
Det bliver asfaltfirmaet NCC, der skal udføre arbejdet. Hvis alt går efter planen, bliver det 20. oktober.

Med venlig hilsen
Ole Sørensen
Beboerforeningen

Kommunens vejstribemalere har været forbi cykelstien på Ågade.
Der er malet symboler, der skal minde om, at stien er beregnet for cyklister og gående, og ikke er en parkeringsplads.
Beboerforeningen har i øvrigt gjort kommunen opmærksom på, at cykelstien mange steder er ujævn og trænger til ny asfalt. Kommunen har noteret vores henvendelse. Cykelstien er sat på "venteliste", men man kan ikke love at den bliver asfalteret før om 1-2 år.

Med venlig hilsen
Ole Sørensen
Beboerforeningen