Bredstrup-Pjedsted - Nyheder
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Hej alle - desværre er vores fodboldbane og vores parkeringareal plaget af nogle problemer.  Vi har konstateret, at der gentagne gange er kørt med flere knallerter/scootere på vores kampbane og træningsbane. Det giver store spor i banen og er fuldstændig uacceptabel, både
Fa Kommune og vores pladsmand Karl Thomsen bruger en masse tid på at lappe disse spor. Desuden bliver der kørt race og lavet en massehjulspin på vores parkeringsplads, sågar også mens der er møder i klubhuset. Desværre har vi endnu ikke kunnet pågribe disse drenge på 
fersk gerning,  men det betyder, at vi må gøre det total forbudt, at køre på vores parkeringsplads, med mindre man har et ærinde til Covia Arena.  Vi håber meget på, at lokalbefolkning vil hjælpe os. evt med navne/adresser på de 2-4 unge mennesker, så vi kan få en fornuftig samtale med dem og 
deres forældre, inden vi går over til en politianmeldelse.

Et andet problem er, at vi igen må konstatere at der er hundeefterladenskaber på banerne på Covia Arena. Det er ikke iorden , den anden dag, måtte der fjernes 3 efterladenskaber inden vi kunne starte kampen , og vi har nu haft problemerne ved 3 kampe.
Vores medlemmer og gæster  skal kunne dyrke deres fritidsinteresse, uden at falde/træde/glide  i diverse hunde efterladenskaber. Det er jo ikke hunden som er et svin. Der er sat skilte op med hunde forbudt. .  Påtal venligst, hvis I ser nogle som lufter deres hund på Covia Arena , at det ikke er tilladt. 
Lad være med at tage hunden med på Covia Arena, så undgår vi disse kedelige situationer.

Har i henvendelser omkring disse 2 emner, kan i kontakt vores pladsmand Karl Thomsen på mobil 28107265 eller fodboldformand Jørgen Hansen 25271311.

Beboerforeningens Sommerbrev uddeles i disse dage, og det ser ud til at brevet bliver læst. Vi har allerede fået flere spørgsmål om de fartdæmpende foranstaltninger, der er planlagt i Bredstrup-Pjedsted.
Planerne blev gennemgået på Beboerforeningens generalforsamling i februar.
Der er tale om vejbump ligesom de, der er anlagt på Bredstrupvej, Ågade og Pjedstedvej.
Ifølge reglerne skal vejbump placeres inden for byzone. De må altså ikke placeres udenfor, hvor man i princippet har lov at køre 80 km/time.
Desuden skal der være lys ved bumpene.
Derfor er vejbumpene planlagt lige inden for byskiltene på Børkopvej, Brøndstedvej, Stallerupvej og Bredstrup Kirkevej.
Der er sørget for at undgå at placere bump lige ud for beboelse.
Som eksempel er vist det planlagte bump på Børkopvej.

Billede: Fredericia Kommune

Ud over vejbumpene planlægges et skilt og afstribning ved krydset Ågade-Stationsvej. Det skal gøre det tydeligt, at vejen svinger. Flere cyklister har været ved at blive kørt ned, fordi de i god tro drejede til venstre ad Stationsvej. Hvis der samtidig kommer en (måske ikke stedkendt) bilist fra syd, der skal ligeud ad Ågade mod Østerskovvej, kan bilisten komme til at påkøre cyklisten.
Endelig planlægges en cykelstribe på sydsiden af Pjedstedvej fra Præstegårdshaven til Stadion.

Ole Sørensen
Beboerforeningen