Bredstrup-Pjedsted - Nyheder
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet


Vi har fået 2 flotte, nye broer til erstatning for de 2 gamle og faldefærdige i Den Gamle Præstegårdshave i Gl.Pjedsted.
Fornyelsen er kommet i stand med hjælp fra Fredericia Kommunes ”coronapulje” til landsbyerne.
Arbejdet er designet og udført med lokal arbejdskraft.
Vi vil meget gerne dele det smukke resultat med jer og inviterer derfor til broindvielse

Torsdag den 8.oktober kl.16.00.

I Den Gamle Præstegårdshave.
Parkering på p-pladsen ved Pjedsted Kirke.
3-mands orkestret ”The Old Folks” underholder, og vi byder på lidt godt til ganen.

Vi glæder os til at se jer!
Beboerforeningen.

Bredstrup-Pjedsted Beboerforening afholder generalforsamling i Pjedsted Kultur og Forsamlingshus torsdag den 10. september kl.19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Da det jo stadig er coronatider, er den ”sædvanlige” middag erstattet af Christians dejlige kaffebord.
I kan høre om Beboerforeningens arbejde det sidste 1 ½ år og byde ind med gode idéer og kommentarer.
Vi har brug for nye, friske kræfter til bestyrelsesarbejdet og til alt det friviliige – og hyggelige arbejde, der kan bidrage til at vi i fællesskab holde vores område indbydende og attraktivt.
Så tag din(e) nabo(er) under armen og kom til en informativ og hyggelig aften.

Vi glæder os til at se jer!
Beboerforeningen.

Er du medlem af Bredstrup Pjedsted Idrætsforening, så kom til generalforsamling tirsdag den 8. september 2020 kl. 19:00 i Bredstrup-Pjedsted hallen.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretninger
 3. Uddeling af Årets ungdomslederpris og Henry Blunks Mindepokal
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg:
  1. Valg af bestyrelse og udvalg i henhold til §§ 5 og 6
  2. Valg af suppleanter til bestyrelse og udvalg i henhold til §§ 5 og 6
  3. Valg af bilagskontrollanter
  4. Valg af bilagskontrollantsuppleant (1-årige valg)
 7. Eventuelt.

Af hensyn til COVID 19 vil vi gerne høre fra dig, hvis du kommer til generalforsamlingen. Skriv til sekretær Mette Bond på mette.bond@hotmail.com, gerne inden den 1. september 2020.

Vi glæder os til at se dig
Hovedbestyrelsen for BPI.