Bredstrup-Pjedsted - Hallen
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bredstrup-Pjedsted Hallen

 

Du inviteres hermed til generalforsamling for Bredstrup-Pjedsted Hallen samt dens Aktivitetinsforening.

Tirsdag den 19 februar 2019 kl 19:00 i hallens mødelokale.
 
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Årsberetning
4. Regnskab
5. Indkomne Forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg a revisor samt revisorsuppleanter
9. Eventuelt
 
Benyt lejligheden til at høre om vores senest tilag og drøft de mange fremtidige planer med hallen.
Hallen vil som sædvanlig være vært for lidt at spise til arrangementet.
Vi glæder os til at se dig.
Med Venlig Hilsen
BP Hallens bestyrelse
 

alt
 
Bredstrup-Pjedsted Hallen
Ågade 70 7000 Fredericia
Tlf. 75 95 45 84
Fax 75 95 45 83
Mail: bphallen@profibermail.dk

 
Halinspektør:
Poul Jensen
Landmosevej 12
tlf. hallen 75 95 45 84
mobil 51 76 43 30
e-mail: pouljensen@profibermail.dk