Bredstrup-Pjedsted - Hallen
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bredstrup-Pjedsted Hallen


Du inviteres hermed til generalforsamling for Bredstrup-Pjedsted Hallen samt dens Aktivitetsforening.

Torsdag den 20 februar 2020 kl 19:00 i hallens mødelokale.

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Årsberetning
4. Regnskab
5. Indkomne Forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af revisor samt revisorsuppleanter
9. Eventuelt

Benyt lejligheden til at høre om vores seneste tilag og drøft de mange fremtidige planer med hallen.
Hallen vil som sædvanlig være vært for lidt at spise til arrangementet.

Vi glæder os til at se dig.
Med Venlig Hilsen
Hallens bestyrelsealt
 
Bredstrup-Pjedsted Hallen
Ågade 70 7000 Fredericia
Tlf. 75 95 45 84
Fax 75 95 45 83
Mail: bphallen@profibermail.dk

 
Halinspektør:
Poul Jensen
Landmosevej 12
tlf. hallen 75 95 45 84
mobil 51 76 43 30
e-mail: pouljensen@profibermail.dk