Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 29. september 2011
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 29. september 2011

Bestyrelsesmøde i Beboerforeningen

Dagsorden
1. Valg af mødeleder - Lone
2. Valg af referent - Julia
3. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste mode - Godkendt
4. Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager, herunder:

• Levering og opsætning af skraldespande
Leveret hos Laurits. Karen og Laurits finder ud af, hvor de skal stå.

• Reklame/brugervejledning til hjemmeside vedr. online indkøb.
Materiale er sendt ud fra Julia. Der læses korrektur. Skal lægges på hjemmesiden med et fast link – “Online indkøbsmuligheder”. Nævnes ydermere i Fokus. Julia laver et input til “Det lille fjernsyn”

• Byporte
Vi skal holde et møde med Gurli, hvor vi aftaler, at vi skal have kontaktet kommunen igen. Her skal der aftales, hvad der skal forsøges ud i justering af placeringen af portene. Vi ønsker ikke at ændre på portene.
Laurits og Lone holder et møde med Gurli omkring det videre forløb.

• Lamper på kærlighedsstien
Ole er i dialog med Kaare Skjerning omking lampetyperne – halogen/LED. Ole har fra elektrikerens side fået “garanti” på LED-lampernes levetid og videresendt dette.

• Hastighedsdæmpning
Der er aftalt møde med skolens trafikudvalg torsdag d.6/10.

• Bus
Nuværende køreplan
Intet
Ny bybusstruktur
Lokalbefolkningen skal gøres opmærksom på, at vi skal alle bruge bussen, så vi kan beholde den.

• Andet - Præstegårdshaven
Laurits har været en tur i Præstegårdshaven sammen med Mogens Christensen, der har givet et overslag på, hvor meget, det vil koste at optimere området.
Lone har lavet et udkast til en ansøgning til ”Projekt familieskovturen i fokus”, som sendes af sted hurtigst muligt.
Vådområdet
Skiltet ved vådområdet er sat op.


5. Opgaver fra årskalenderen
Fokus??
Der skal lidt i Fokus næste gang. Reklamen for online-handel skal i.
6. Hurtig gennemgang/opdatering af huskelisten
Lone opdaterer listen via referatet.

7. Eventuelt og næste møde
Næste møde d. 3/11 – 11 kl. 19.30 hos Julia