Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 18. august 2011
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 18. august 2011

Dagsorden bestyrelsen i Beboerforeningen d. 18/8-11

1. Valg af mødeleder - Laurits
2. Valg af referent - Julia
3. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste mode - Godkendt
4. Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager
• Karen har bestilt affaldsstativer – 1000,- stk. Med cementfod og rottesikring. Leveres hos Laurits i næste uge. Der foreligger stadig det samme tilbud på tømning af affald – 37 kr,- pr. gang pr. stk. + 67 øre pr kilo. Der bestilles tømning hver fjortende dag fra Maj-September, og en gang i måneden resten af året. Regningen sendes til Ole.
• Ole har holdt møde med Kaare Skjerning for at få et overblik over midlerne i de forskellige puljer (helhedsplansmidler) – brugte og ubrugte. Vi søger om at få overført ubrugte helhedsplansmidler til der, hvor det giver mening – Kærlighedsstien og byporte.
• Ansøgningen om at konvertere penge imellem puljerne sendes skriftligt til Lars Ejby. Ole forfatter et udførligt brev, hvor det tydeligt fremgår, hvordan det kan gøres, og hvad det er vi vil.
• Regning fra Finn Andersen er modtaget.
• Tilskud fra Miljøministeriet: Laurits vil gå igennem Den Gl. Præstehave med Mogens for at få et overblik over, hvad der skal gøres. Hvad vil det koste? Skal der søges penge fra Miljøministeriet? Lone undersøger proceduren for ansøgning. Der skal undersøges om det er en årlig pulje ekstraordinær i år, eller fortsætter den??
• Hastighedsdæmning – der er udarbejdet det forslag for, hvor hastighedsdæmpende foranstaltninger skal placeres.
• Byporte: Der er lige nu kun penge til at producere en byport – andet afhænger af, at der bliver tilført midler fra andre puljer. Projektet skal sættes i gang. Lone laver en tegning, hvor byportene er placeret, som sendes til teknisk forvaltning.
• Købmand: Vi laver en slags reklame og en kort brugervejledning for Osuma.dk, Superbest til Fokus og hjemmesiden.
• Bus: Vi afventer svar fra Fredericia Kommune i forhold til brev fra Beboerforeningen ang. Det at rykke tiderne, så de passer med skolerne i byen. Busplanerne er ikke enslydende.


• Støtteordning fra miljøministeriet (ansøgningsfrist 1. september)
- Forskønnelse af Den gamle præstegårdshave

- Tilskud til LED lamper på Kærlighedsstien (så vi ikke behøver at få differencen financieret af kommunen)
5. Opgaver fra årskalenderen

- Ansøgning om helhedsplansmidler (Frist 1. september).
- Ansøgningsfrist til helhedsplansmidler plejer at være 1. September, men i år har vi ikke modtaget en påmindelse. Vi går ud fra, at det ikke er muligt at ansøge i år.

- Input til Fokus – September
- Intet input

6. Hurtig gennemgang/opdatering af huskelisten
• Vin til Orla og andre frivillige hjælpere

7. Eventuelt og næste mode