Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 16. juni 2011
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 16. juni 2011

Bestyrelsesmøde Bredstrup Pjedsted Beboerforening
Tirsdag d. 16. juni 2011, ved Lis

Dagsorden:

1. Valg af mødeleder
Lis valgt som mødeleder

2. Valg af referent
Karen valgt som referent.

3. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger til dagsorden og referat fra sidste møde

4. Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager
Butik:
Kun Spar har svaret på arbejdsgruppens henvendelser.
Der har dog heller ikke været positive tilbagemeldinger fra Spar.

Beboerforeningens muligheder for at bidrage etablering af en dagligvarebutik i lokalområdet anses hermed for udtømte.

Der er mulighed for at bestille dagligvarer online på www.osuma.dk , som netop har etableret sig i Trekantområdet.

Indkøbstur for pensionister - måske en mulighed - kunne man spørge senioridrætten ?


Byporte:
Gurlis har udarbejdet et budget for projektet og har efter sommerferien tid til at tage fat på realisering af projektet.
Laurits og Gurli tager kontakt til kommunen i forhold til godkendelse af projektet, så vi sikrer at det ikke kolliderer med eventuelle regler, love eller påbud.
Der er fortsat fuld opbakning til projektet fra bestyrelsens side.

Vi kan nok ikke finansiere opsætning af 9 byporte, som oprindeligt ønsket, men kan starte med 2 – 3.

Laurits rundsender budgettet.


Helhedsplansmidler:
På forespørgsel ved Kåre Skjerning, er der ingen planer om at inddrage allerede bevilligede midler, men han kan endnu ikke sige om der bliver en pulje at søge fra i år.
Vi plejer at søge driftsmidler fra denne pulje, men søger direkte, såfremt der ikke bliver mulighed for at søge Helhedsplansmidler.


Sct. Hans:
Orla og Laurits sørger for grill, stole og borde, fakler – henter heksen og planter hende på bænken ved landsbytorvet.
Julia – lån af forstærker mv. på skolen (Laurits henter)
Lis sørger for øl og vand, grillkul, indkøb af vin til båltaler og heksemagerne.
Lis har endvidere indbudt båltaler Sabine Hofmeister til at deltage i fællesspisningen.
Laurits ringer til teknisk forvaltning: for at få åbnet for strømmen
Lone medbringer sangtekster

Plancher
Teksten er revideret – udarbejdelse er undervejs.

Skraldespande
Tilbud indhentet hos Brovst Blikvarefabrik: kr. 885,00 pr stk. inkl. rottesikring (beton i bund og metalgitter i top).

Der er ikke mulighed for opstilling af en skraldespand ved busstoppestedet Ågade i Pjedsted.

Karen arbejder videre.

Lamper
Lone har fået en prøve på en lampe med halogen i stedet for LED
Den synes umiddelbart ikke egnet, da den ikke er så robust og i øvrigt blænder.
Lone søger råd hos Erik Mathisen og arbejder videre.

Trafik
Bus:
Lone og Lis har fulgt udkast til køreplaner nøje, og beskrevet mangler og uhensigtsmæssigheder i køreplanen. Forvaltningen og politikerne er blevet konfronteret med deres løfter om timedrift og bus i aftentimer og weekends.
Henvendelserne har indtil videre ført til at Beboerforeningen er indkaldt til møde d. 29. juni – Lone forsøger at ændre datoen, så hun kan deltage.
Mødet drejer sig om den endelige løsning. – køreplanen der træder i kraft til december.

Hastighedsdæmpning:
Lone har henvendt sig til Kåre ifht. rådgivning – hvilke muligheder har vi – hvad virker – hvad har vi råd til – hvordan gør vi.
Han har ikke svaret tilbage. Lone forfølger sagen.

5. Status på udlevering af girokort og nyhedsbrev
Når vi det inden 20. juni?
Nogen der mangler hjælp?

Alle ruter er uddelegeret – vi når udleveringen inden d. 20. juni 2011 – yes6. Evaluering på udleveringen
Er proceduren OK?
Ændringsforslag til proceduren
Ændringer til rute-oversigt ("døde" adresser, manglende adresser osv.)
Diskussion om proceduren er den rigtige.
Vi fortsætter med at udlevere girokort med adressefortryk.
Ole kontakter Søren og spørger om lov til at overtage databasen med adressekartotek, med henblik på at lave nogle mere hensigtsmæssige ruter og nedlægge døde adresser.

7. Opgaver fra årskalenderen
- Ansøgning til Tips- og lottomidler til friluftslivet?? (frist 1. juli)
Vi har for øjeblikket ingen nye projekter vi ønsker at søge midler til

- Input til Fokus – juli (?)
Der er blevet informeret løbende på hjemmesiden i forhold til bus, køreplaner, Sct. Hans osv.
Derfor ingen behov for indlæg i det næstkommende Fokus.

8. Hurtig gennemgang af huskelisten

9. Eventuelt og næste møder

Græsslåning ved hallen
Lone er blevet kontaktet ang. Græsslåning v. Hallen.
Vi henviser til Hallen.

Branddammen:
Mogens Kristensen – udskifter de rododendron der er gået ud.

Sommerfest:
Forespørgsel fra Sommerfestudvalget om vi ønsker at indgå, som en fast bestanddel af udvalget.
Vi takker nej.

Næste møder:
Plan A: torsdag d. 18.08.11 v. Ole
Plan B: torsdag d. 25. 08.11

Plan A: torsdag d. 22. 09. 11 v. Karen
Plan B: torsdag d. 29.09.11

Plan A: torsdag d. 27. 10.11 v. Laurits
Plan B: torsdag d. 3. 11. 11

Plan A: tirsdag d. 06.12.11 v. Lone
Plan B: torsdag d. 08.12.11

Vi har fordelt møderne mellem os, men Julia har vetoret, hvis hun ønsker at være hjemme hos børnene.

Tak for dejlig kage!

Som lovet indsætter jeg et link til opskriften:
http://www.dk-kogebogen.dk/opskrifts-service/ugemadplan/visopskrift_ugemadplan.php?id=42

Men der er jo ingen garanti for den er lige så vellykket som Lis’.

Venlig hilsen
Karen