Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 12. januar 2011
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 12. januar 2011

Uddrag af referat fra Bestyrelsesmøde d. 12. jan. 2011

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referatet fra sidste møde.
2. Valg af referent.
3. Tilbagemelding fra os alle om de nye projekter, som vi drøftede ved sidste møde.
4. Generalforsamlingen. (ikke 10. marts som der står i seneste Fokus, men 8. marts. Bliver rettet.
5. Evt. herunder næste møde

Udenfor dagsorden:

Gurli Hjorth indkaldt som sagkyndig i forhold til Byporte.
Gurlis tidligere skrivelse til beboerforeningen dannede grundlag for diskussion om det kunstneriske
udtryk.
Gurli vil være indstillet på at træde til som kunstnerisk rådgiver. Gurli har først mulighed for at
træde ind i projektet efter april 2010
Todeling af projektet en mulighed, således at projekteringen af trafikdæmpningen iværksættes så
snart som muligt og Byportene bliver et selvstændigt projekt.

Konkurrence – en mulighed – men trækker projektet yderligere i langdrag, med risiko for at vi
alligevel ikke får nogle kvalificerede bud.

Formål med Byportene:
- beboere skal føle sig budt velkommen hjem
- gæster skal føle sig budt velkommen indenfor
- signalere det der kendetegner Bredstrup Pjedsted
- signalere bo-område = sæt farten ned

Hvad samler - Brainstorm:
- Landsbytorvet
- Naturen
- Åen
- Tryghed
- Vådområdet
- Bakker
- Herlighedsværdier
- Kik ind i Elbodalen
- Børn
- Himmelhvælv med stjerner på
- Idrætsforening
- Sport
- Kirkerne
- Spejder
- Rands Fjord
- Skydning
- Forsamlingshus
- Revy
- Det lille Fjernsyn
- Skøjtebane på engene
- Kælkebakker
- Fred og ro

Laurits kontakter Gurli om 14 dage, for at høre hvor langt hun er i processen
Laurits tager kontakt til Finn – besked om at vi tænker andre tanker omkring udsmykning/Byporte,
men at han gerne må gå videre, med trafikdæmpningsprojektet.

Herefter møde i henhold til dagsorden:
1. Referat godkendt uden bemærkninger
2. Karen referent
3. Opsamling på opgaver:

Ole skulle kontakte Carsten Pedersen ang. informationstavler ved Vådområdet.
Har ikke fået kontakt- arbejder videre.

Snerydning ved Landsbytorvet:
Vi tegner abonnement ved Mogens Christensen ang. Snerydning

Affaldsstativer (Karen) – indkøb, opsætning og abonnement på tømning – henvendelse til
Entreprenørgården, som efter div. overvejelser har sendt os videre til Kåre Skjerning

Lone – har aftale med elektriker og Erik Mathiesen, for at planlægge hvordan lamper langs
Kærlighedsstien, fornyes/nyindkøbes.

Orla - indkøber plakatstativ til Landsbytorvet.

Legeplads – vi venter – sætter ikke nye projekter i værk, så længe vi har så mange projekter
der venter.

Budget:
Husk en sum til vedligeholdelse af Landsbytorvet.
Strøm – Juletræskæder – Sand

Nytår:
Ikke helt så mange folk som sidste år, men stadig et godt arrangement.

4. Generalforsamling:

Tirsdag d. 8. marts kl. 18.00 i Forsamlingshuset
Menu: Gullaschsuppe

Nye medlemmer:
På valg:
Michael Andersen – modtager ikke genvalg
Laurits Vind – modtager evt. genvalg, men ikke til formandsposten

Potentielle emner til nye medlemmer i bestyrelsen vil blive spurgt om de kunne have
interesse. Herudover kommer der en opfordring i invitationen til generalforsamling om at
henvende sig, hvis man er interesseret i bestyrelsesarbejde.

5. Nyt møde d. 8. februar 2011 kl. 19.30 hos Laurits

Karen Pagh