Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 10. december 2010
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 10. december 2010

Uddrag af referat af bestyrelsesmøde i
Bredstrup-Pjedsted beboerforening 10. december 2010.


Tilstede: Karen Pagh, Ole Sørensen, Laurits Vind og Lone Nørgaard
Afbud: Michael Andersen

Kort møde, hvor vi kun besluttede det mest nødvendige.

Vi har jo fået tildelt en del penge via helhedsplanen, og vi vil nu sætte gang en del projekter.

1. Affaldskurve 6. stk. inkl. tømning. (Karen tager fat i Entrepenørgården)
2. Parklamper- 7 stk. placeres ved/på kærlighedsstien (Lone)
3. Plancher ved vådområde (Ole)
4. Plakatstativ. (Laurits)
5. Borde/bænke sæt til landsbytorvet. (Laurits)
6. Udskiftning af bænke v kærlighedsstien. (Laurits)

Vi bestiller Mogens Christensen (anlægsgartner) til at rydde sne på fortovet foran Landsbytorvet.

Forsamlingshuset er bestilt til generalforsamling tirsdag den 8. marts kl.18.00

Næste møde er onsdag d 12. januar kl.19.30 hos Karen.