Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 8. september 2010
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 8. september 2010

Uddrag af referat af bestyrelsesmøde i
Bredstrup-Pjedsted beboerforening onsdag den 08. september 2010.


Deltagere: Laurits Vind, Lone Nørgaard, Karen Pagh og Michael Andersen
Afbud: Ole Sørensen
Mødeleder: Lone Nørgaard - Referent: Michael Andersen

Godkendelse af referat og dagsorden.

1. Ændring til bestyrelsens sammensætning.
Lasse Eriksen træder ud af bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter at kører videre med 5
personer.

2. Helhedsplan. ( hvordan fejrer vi projektet…? )
Dato: torsdag den 30.09.10
Receptionen holdes i BP kultur og forsamlingshus. Der vil være sandwich og
drikkevarer.

3.
Carsten Abild den 21.09.10 kl. 19.30.
Info på nettet omkring Carsten Abild.
Lone sender noget til Laurits, som spørger Carsten Abild om annonceringen er ok.
Annonceringen mailes til andre beboerforeninger i området.
Kopi til Dagbladet/Elbobladet.
Laurits byder velkommen.

4. Skraldespande.
5-6 skraldespande bliver opstillet på udvalgte steder, hvis vi får tildelt midler til tømning.
Der er søgt om midler til tømning.

5. Møde med Teknisk Udvalg den 14.09.10
Laurits, Lone og Karen deltager.

6. Indlæg til Focus deadline.
Lone skriver om helhedsplanen.
Billeder fra receptionen.(Helhedsplan)
Evt. anmeldelse af Carsten Abild.
Hvad sker der i beboerforeningen.

Eventuelt.


7.
Skal vi have et englaug?
Laurits snakker med Jens Åge Ravn/Axel Ladegaard om mulighederne.

8.
Opgaveliste.
Opgavelisten blev gennemgået og opdateret.

9.
Socialt arrangement.
Datoen for dette arrangement er fastsat til 5. nov. Kl. 18.30 hos Laurits.

Næste møde – tirsdag den 5. oktober kl. 19.30 hos Laurits Vind.