Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 10. august 2010
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 10. august 2010

Uddrag af referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 ved Laurits

1. Referat fra sidste møde godkendt uden bemærkninger.

2. Justeringer af adresselister til uddeling af girokort.
Listerne indsamles med påtegninger om adresser, der ikke er aktuelle.

3. Nyt fra landskabsarkitekt Finn Andersen, som skal tegne forslag til trafikdæmpende
foranstaltninger. – Intet nyt

4.
Tirsdag d. 21. september er Foredragsforeningen og Beboerforeningen i fællesskab
vært ved et foredrag med Carsten Abild, formand for foreningen Landsbyerne i
Danmark.
Vores forslag er at der er gratis adgang for alle tilhørere
Vi foreslår endvidere at udgifterne til leje af sal deles mellem Foredragsforeningen
og Beboerforeningen.
Annonceringen i dagspressen og på hjemmesiden aftales med Orla og Else Marie.
Laurits taler med Orla om ovenstående.

5. Status på medlemstallet.
Der er pr. dags dato 208 husstande indmeldt i beboerforeningen.

6. Aktuelt økonomisk overblik.
Vi har i øjeblikket ca. kr. 42.000 indestående på kontoen.
Dels kontingentindbetalinger, dels refusionsmidler.

7. Status på Helhedsplan
Lone checker den igennem en sidste gang, inden den går i trykken.

8.
Ansøgning om midler fra Helhedsplansudvalget

Vi besluttede at søge midler til følgende projekter;

 • Bord- og bænkesæt til Landsbytorvet (2 stk)
 • ”Sandwich”-stativ til plakatopslag, Landsbytorvet
 • 2 nye bænke til ”Kærlighedsstien”
 • Affaldsspande + abonnement på tømning
  • 1 stk. ved nyt bord/bænksæt ved åen
  • 1 stk. ved ”kærlighedsstien”
  • 1 stk. ved busstoppested på Stationsvej
  • 1.stk. ved bustoppested på Ågade ved den gamle smed
  • 1 stk. ved den gamle bager, Buen/Ågade
 • Projektering af ”naturlegeplads” ved åen
 • Informationsstander og plancher der fortæller om engene, vådområdet og dets plante og dyreliv.

9. Socialt arrangement uden dagsorden, fredag d. 5. november hos Laurits.

Referent: Karen Pagh