Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 15. juni 2010
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 15. juni 2010

1. Referat fra sidste møde godkendt.

2. Møde med arkitekt Finn Andersen udsat til 28.6.

3. Sankt Hans. Vi gennemgik opgavelisten og mener der er tjek på alt fra heks til oprydning.
Der er spisning af medbragt mad på Landsbytorvet.
Lone indleder aftenen, byder velkommen til taleren Niels Martin Vind, og minder om, at man skal huske at rydde op efter sig. Bestyrelsen går desuden selv en oprydningsrunde når bålet er slukket.

4. Helhedsplanen. Planen skal formentlig behandles på Teknisk Udvalgs møde 22.6.

5. Økonomi. Ole og Laurits taler med kommunen for at få klarhed på, hvilke udgifter, vi kan få refunderet og hvordan proceduren er.

6. Møde med Carsten Abild fra foreningen Landsbyerne i Danmark.
Abild taler i Forsamlingshuset 21. september. Dette møde arrangeres i samarbejde mellem Beboerforeningen og Foredragsforeningen. Vi vedtog at der skal være gratis adgang for alle uanset hvilke(n) forening(er), man er medlem af.

7. Bus-sagen.
Laurits, Ole og adskillige andre fra Bredstrup, Pjedsted og Ullerup var til møde på rådhuset 8. juni. Mødet drejede sig om et forslag til handlingsplan for den kollektive trafik i Fredericia. I handlingsplanens ”basispakke” (hvor der er skåret helt ind til benet) er tilkaldetaxien til Br-Pj. sparet væk.
Planen er i høring frem til 22. juni.
Lone fremlagde udkast til høringssvar. Grundejerforeningerne spørges, om de vil være medunderskrivere.

8. Nye tiltag. Ingen konkrete.
Vi diskuterede uddelingen af nyhedsbreve og girokort, som foregår i disse dage.
Fejl og mangler på adresselisterne noteres på listerne. Fejlene indberettes til Søren Mortensen evt. via Lone eller Laurits.
Måske er det ikke nødvendigt at skrive adresser og medlemsnummer på girokortene næste år. De fleste betaler formentlig alligevel via netbank. Drøftes ved lejlighed med Søren Mortensen, som gennem mange år utrætteligt har udskrevet girokort og adresselister.

9. Næste møder – resten af 2010:
Mandag 28.6. Møde med Finn Andersen.
Tirsdag 10.8. 19.30 hos Laurits.
Onsdag 8.9. 19.30 hos Karen
Tirsdag 5.10. 19.30 hos Lasse (!?)
Onsdag 3.11. 19.30 hos Ole.
Torsdag 2.12. 19.30 hos Lone.

Referent Ole Sørensen