Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 19. maj 2010
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 19. maj 2010

Uddrag af referat af bestyrelsesmøde i
Bredstrup-Pjedsted beboerforening onsdag den 19. maj 2010.

Tilstede: Karen Pagh, Ole Sørensen, Laurits Vind og Lone Nørgaard
Gæst: Landskabsarkitekt Finn Andersen

Dagsorden:
1. Byporte/hastighedsdæmpning
2. Girokort
3. Sct. Hans aften
4. Helhedsplanen
5. Diverse
6. Hurtig gennemgang af opgavelisten


1.
Finn Andersen præsenterede sit oplæg til byporte og hastighedsdæmpning.
Et spændende oplæg med naturstens ”øer” der skal placeres på strategiske steder på vejene igennem Bredstrup-Pjedsted. Finn fik tilbagemeldinger på oplæget, og fik grønt lys til at arbejde videre med ideerne. Finn udarbejder en mappe med skitser og oplæg til tilbudslister. Da vort budget (de bevilligede helhedsplansmidler for 2010) nok ikke slår til, bad vi ham overveje, hvordan projektet kan opdeles i faser.
Finn havde andre spændende forslag til forskønnelse i området, som han vedlægger i mappen, selvom det ikke er en del af det oprindelige projekt.
Laurits vil efter mødet kontakte Finn igen og forsigtig forespørge, om materialet kan være klart til bestyrelsesmødet 15. juni 2010.

2.
Laurits har aftalt med Søren Mortensen at han trykker girokort igen i år. Han begynder at kigge på det efter uge 20.
Laurits og laver nyhedsbrev ud fra Lones fremsendte oplæg. På opfordring fra Ole besluttede vi, at brevene ikke skal trykkes på dyrt glittet papir, men kan printes på almindeligt papir.
Når girokort er trykt og nyhedsbrev er printet, skal vi have ruterne fordelt imellem os.

3.
Laurits har aftalt med Torvelauget, at de står for planlægning og afvikling af fællesspisningen på Landsbytorvet forud for bål afbrænding.
Lone er tovholder på det efterfølgende arrangement (bål mm).

4.
Vi har leveret de forhåbentlig sidste rettelser til Pernille i Fredericia Kommune, og har fået kvittering for modtagelse. Ifølge Pernille ville planen komme med på Teknisk Udvalgs møde i juni.
Lone laver liste til distribution af helhedsplanen, når den engang er trykt/printet.

5.
Beboerforeningen har modtaget invitation fra Fredericia Kommune til følgegruppemøde vedr. den fremtidige kollektive trafik i Fredericia Kommune.
Mødet er 8. juni 2010 kl. 16.30 – 18.00 i byrådssalen i Gothersgade 20.
Det vil være rigtig godt at så mange som muligt af bestyrelsesmedlemmerne deltager i mødet.

6.
Opgavelisten fik en hurtig gennemgang.
Vedlægges referatet.

Næste møde
15. juni 2010 kl. 19.30 hos Michael Andersen.