Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 5. maj 2010
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 5. maj 2010

Bredstrup-Pjedsted Beboerforening
Bestyrelsesmøde d. 5. maj hos Ole Sørensen. Uddrag af referat.

Mødedeltagere: Lone – Laurits – Ole – Karen – Michael.
Afbud fra Lasse.

1. Lille Håndbog for bestyrelsen.
Der blev besluttet, at vi skal have en håndbog omkring det der sker i beboerforeningen/ vores procedure.

2. Medlemskab af ”Landsbyerne i Danmark”.
Der var enighed om medlemskab. Laurits sørger for indmeldelse.

3. Trafikchicaner.

Vi er ikke kommet meget videre. Vi skal have aftalt et møde med landskabsarkitekt Finn Andersen. Helst inden sommerferien. Laurits tager kontakt til Finn Andersen.

Datoer : 19.5 2010 kl. 19.30 eller 3.6 2010 kl. 19.30.

Efter vores møde d. 5.5, har Laurits lavet en aftale med Finn Andersen d. 19.5.

4. Fællesspisning inden afbrænding af Sct. Hans bål.
Der blev besluttet, at vi prøver med fællesspisning igen. Laurits kontakter Orla. (grill – grillkul – borde - telt mm.). Der medbringes selv: stole – service – mad. Øl og vand kan købes.

Ang. Festtale: Niels Martin Vind har indvilliget. Lone byder vores taler velkommen.

Højttalere/anlæg afventer vi lige – skolen er en mulighed.

Lone er tovholder på Sct. Hans fest. Lone sørger for kopi af sang.

Søren Mortensen/Flemming Petz kan spørges ang. fakkeloptog?

5. Bedstemor/bedstefar ordning.

Har vi et behov i BP med et korps af bedsteforældre, der kan træde til med pasning, når det brænder på i børnefamilier?

Laurits kontakter Åse Jørgensen, som måske kan lufte ordningen for senior klubben.

6. Nyt fra helhedsplanudvalget.
Klar til gennemsyn/høring i de forsk. afd./udvalg. Helhedsplanudvalget skal ikke mødes mere.

Pernille får en mail fra Lone, med materiale i løbet af en uge.

Der skal printes 150-200 stk. helhedsplaner til bla.:

Købmanden – Gurli – Børnehaver/SFO – Frisører – Bibliotek – Dagbladet – Elbobladet – Grupper der har deltaget.

7. Evt.
Der skal søges om driftsmidler til næste år. Proceduren skal ind i vores håndbog.

Ole kontakter kommunen ang. huller i vejen. (Pjedstedvej – Bredstrupvej)

Lone vil gerne påtage sig opgaven, og sørge for, at dem fra Bredstrup-Pjedsted der skal konfirmeres, står i focus/hjemmesiden. Uanset hvilken kirke de konfirmeres i.

Ole ser på sponsor til evt. hjertestarter. Michael er stadig tovholder på hjertestarter.

Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag den 15.06.10 kl.19.30 hos Lone.