Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 7. jan. 2010
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 7. jan. 2010

Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde – 7. januar 2010 hos Michael Andersen, Bredstrup.

Deltagere: Lauritz Vind, Lone Nørgaard og Michael Andersen. Desuden var landskabsarkitekt Finn Andersen inviteret.

Den faste dagsorden var suspenderet, da mødets formål var at snakke med landskabsarkitekt Finn Andersen om forslag til kommende byporte i Bredstrup-Pjedsted.

Finn Andersen deltog den første time af mødet, hvor vi fik en god snak om byporte, hastighedsdæmpende foranstaltninger og muligheder for at lave en naturlegeplads.

Lone og Jørgen Jakobsen arbejder videre med helhedsplanen i samarbejde med Fredericia Kommune, næste møde er 4. februar.

Der skal findes interesserede kandidater til bestyrelsen inden generalforsamling 10. marts 2010.

Eventuelt:
næste møde – torsdag 4. februar 2010 kl. 19.00 hos Lone Nørgaard.