Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 4. nov. 2009
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 4. nov. 2009

Uddrag af referat af bestyrelsesmøde i Bredstrup-Pjedsted Beboerforening onsdag den 4.november 2009

Deltagere: Laurits Viind, Lone Nørgård, Søren Petersen, Michael Andersen og Michael Møller.

 1. Mødeleder blev Michael Andersen og referent blev Michael Møller.

 2. Dagsorden og referat godkendt.

 3. Med hensyn til de sidste justeringer danner Lone sig et overblik over de nye ting der skal ind. Der skal evt. bruges hjælp til at finde nogle oplysninger, kortudsnit o.lign. De historiske ting hentes fra de nyeste lokalplanrammer eller der henvises dertil.

  Det blev oplyst at Bredstrup-Pjedsted i 2009 er tildelt 250.000,00 kroner i helhedsplansmidler. Der er afsat 200.000,00 til hastighedsdæmpning, 45.000,00 kroner til byporte samt 5000,00 til en flagstang til vores landsbytorv.

  Søren Petersen oplyste at der bl.a. gennem ”Friluftliv” er mulighed for at søge midler til  ”frilufts” projekter. Det blev aftalt at Søren Petersen overtager opgaven omkring søgning af midler fra fonde m.m.

  Med hensyn til hastighedsdæmpning samt etablering af byporte kan der blive tale om udarbejdelse af en trafikplan. ”Vis Fart” måleren er på vej. Det blev desværre oplyst at dataopsamling ikke er mulig, hvilket umuliggør nogen form for senere dokumentation overfor kommunen.

  Der var en del debat om byporte. Man aftalte at første skridt bliver en undersøgelse af hvilke type byport der skal vælges inklusive stribebelægning. Det blev besluttet at der skal opstilles byporte ved alle byskilte. Michael Andersen og Michael Møller undersøger mulighederne.

 4. Der blev bevilget 3000,00 kroner til indkøb af nytårskrudt. Laurits Vind koordinerer med købmanden.

 5. På vælgermødet den 28.oktober satte Lone Nørgaard dagsordenen omkring transportsituationen og linie 216. Målet var mere offentlig transport generelt, men det lød som om at socialdemokraterne og venstre ikke så meget satsede i den retning. Bredstrup-Pjedsted Beboerforening er indkaldt til et opfølgningsmøde omkring linie 216. Det blev besluttet at sagen skal holdes i gang.

 6. Opgavelisten blev revideret. Flere sager blev lukket.

 7. Det blev debatteret om der skal udarbejdes en fast skabelon til referatet. Næste møde afholdes den 2.december klokken 19:00 hos Michael Møller.