Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 7. sep. 2009
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 7. sep. 2009

Uddrag af referat af bestyrelsesmøde i
Bredstrup-Pjedsted beboerforening tirsdag den 07. september 2009.


Deltagere:
Laurits Vind, Lone Nørgaard, Michael Andersen og Michael Møller.

Afbud:

Hanne Damkjær Petz

Godkendelse af referat og dagsorden.
Forrige referat samt mødets dagsorden godkendt.

Vælgermøder:
Vi har 2 vælgermøde i Bredstrup-Pjedsted forud for det kommende kommune valg – et DLF studie-vælgermøde (8. oktober 2009), og et offentligt i Pjedsted Forsamlingshus.

Relevante emner der skal bringes op:
Bus, hastighedsdæmpning, cykelsti, gangsti til sportspladsen.

Helhedsplanen:
             
Beboerforeningen er nu endelig blevet indkaldt til møde med kommunen for at diskutere Helhedsplanen i detaljer. Det er 22. september kl. 14.

Bus:
Vi afventer at blive indkaldt til møde for at diskutere løsning af køreplansændringerne.

Hvad gør at folk fremover vil bo i Bredstrup-Pjedsted?
Diskussion der mundede ud i at folk bor her af mange forskellige årsager. Nogle er født her, andre er flyttet hertil da de stiftede familie og andre flytter hertil når de bliver ældre. Vi må ikke være blinde for, at folk vil flytte herfra igen, hvis det bliver for upraktisk at bo her.
Relevant diskussion der ikke slutter her.

Eventuelt:
Ingen emner

Næste møde:

Torsdag 8.oktober 2009 hos Lone, Elboparken 30.
Samme aften som der er studie-vælgermøde i DLF.