Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 11. aug. 2009
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 11. aug. 2009

Uddrag af referat af bestyrelsesmøde i
Bredstrup-Pjedsted beboerforening tirsdag den 11. august 2009.


Deltagere: Laurits Vind, Lone Nørgaard, Michael Andersen og Michael Møller.
Afbud: Hanne Damkjær Petz
Referant: Michael Møller

1 - Godkendelse af referat og dagsorden.
Forrige referat samt mødets dagsorden godkendt.

2 - Forslag til emner, der kan diskuteres på ”vælgermødet” som Det lille fjernsyn arrangerer.

Det lille fjernsyn afholder formøde i forbindelse med vælgermøde til kommunalvalg torsdag den 13. august. Bredstrup-Pjedsted beboerforening er repræsenteret ved Lone Nørgaard. Beboerforeningens oplæg af emner til vælgermødet bliver hastighedsdæmpning i Bredstrup-Pjedsted samt 2300 meter cykelsti fra Asser Jensens vej til Ågaden.

3 - Gennemgang af huskeliste.
Hundeskilte kampagnen lukkes.
Der arbejdes videre med opsætning af skraldespande på strategiske steder i byen.
Der arbejdes videre på etablering af 2300 meter cykelsti fra Asser Jensens vej til Ågaden.
Det undersøges om bænke på kærlighedsstien tilhører grundejerforeninger.

4. - Medlemsorientering.

Punktet bortfalder da kasseren har meldt afbud.

5. - Diverse møder med kommunen.

Mødet mellem de forskellige beboerforeninger, forvaltning samt Peter Hvejsel (V) og Lars Ejby Pedersen (S) onsdag 27/5-2009 samt mødet på rådhuset mellem Bredstrup-Pjedsted Beboerforening, forvaltning samt Peter Hvejsel (V) og Lars Ejby Pedersen (S) tirsdag 16/6-2009 blev gennemgået. Møderne blev afholdt i positiv ånd, men dog ønskes hurtigere sagsbehandling fra kommunens side. Især afslutning af behandlingen af helhedsplanen ønskes færdiggjort snarest.

6. - Fartkontrol – trafikdæmpning osv.
På mødet tirsdag 16/6-2009 mellem Bredstrup Pjedsted beboerforening, forvaltning samt Peter Hvejsel (V) og Lars Ejby Pedersen (S), fik beboerforeningen udleveret kort over området , hvor en  optegning af de problematiske områder skulle finde sted. Dette er nu ridset op og vil blive videregivet til Ib Doktor, Fredericia Kommune sammen med en skriftlig redegørelse. I den forbindelse vil der blive arbejdet hen imod fartmålinger samt fartkontrol som kan afdække området og tiltag omkring eventuelle hastighedsdæmpende foranstaltninger.

7. - Engene. Plantning m.v. Michael M.

Michael Møller arbejder videre med udvikling af området ved jernbanedæmningen samt opsætning af plancher ved vådområdet og endelig opsætning af borde/bænke ved vådområdet.

8. - Evt. Ingen emner


Næste møde i Bredstrup-Pjedsted beboerforening afholdes tirsdag den 8.september 2009 hos Michael Andersen.