Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 22 apr. 2009
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 22 apr. 2009

Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2009

Tilstede:
* Michael
* Laurits
* Lone
* Michael M
* Hanne
Michael blev valgt til dirigent.

Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen
Referatet blev godkendt.
Dagsorden blev godkendt.

Korte meddelelser hele vejen rundt
Hallen – møde. Vi vil gerne være med på sidelinien – og på informationsniveau.
Det lille Fjernsyn – Foredragsforeningen. Vi deltager – Laurits – og Hanne forsøger at ændre sin aftale.

Gennemgang af opgaveliste
Der skal undersøges om det er muligt at etablere samarbejde med andre beboerforeninger især omkring trafikdæmpning.
Planlægning af Sct. Hans.
Herunder omdeling af girokort.

Ansøgninger om midler (Helhedsplanen) – Prioritering fra vores side.

Vi holder møde igen inden – hvor vi forholder os til det.

Eventuelt
Hjemmesiden – Store affaldsdag – skal på forsiden.

Næste møde
Næste møde afholdes onsdag den 20. maj kl. 19.00 hos Lone.