Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 11.09.2018
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 11.09.2018

Referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen tirsdag den 11. september kl. 19.30 hos Lis.

 1. Valg af mødeleder og referent. (Referent iflg. turnus: Jakob).
  Jakob er syg, Louise er referent. Karen er mødeleder

 2. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt, punkt om Demokrati- og borgerudvalget tilføjes som punkt 5 b.

 3. Siden sidst:

  1. Generel information.

  2. Halvårsmøde med kommunen den 23.8.
   Ole har skrevet referat fra møde. Vi skal være opmærksomme på at følge op på at indgåede aftaler bliver overholdt og ført til dørs 

  3. Møde med Mogens Kristensen den 3.9.
   Der er sat markeringer op. Vi afventer afklaring fra kommunen på nogle punkter, inden MC kan starte arbejdet

  4. Møde med Morten Svanborg, Fredericia Kommune, vedr. trafikdæmpning.
   Ole og Karen har været til et fint møde med Morgen Svanborg og Angelina Adsbøl fra kommunen. De har lavet en plan for yderligere trafikdæmpning i hele området i henhold til masterplanen for trafiksikkerhed, som er udfærdiget for Bredstrup-Pjedsted. MS laver beregninger på pris, som vi kan prioritere efter. 

  5. Nyt fra Borger- og Demokratiudvalget?

  6. Andet.

 4. Økonomi.
  Der er ca 215 medlemmer ud af ca 620 husstande. Tallet er nogenlunde som sidste år ved samme tid. 

 5. Kommende opgaver:

  1. Stationsvej 2.
   Jfr. P 3.c.

  2. Demokrati- og borgerudvalget.
De er møde 23. oktober med Demokrati- og borgerudvalget. Vi har drøftet hvad vi synes indholdet af mødet skal være. Karen følger op. Det planlagte møde i Beboerforeningens bestyrelse som er planlagt til 24/10 flyttes til mandag d. 22/10 for at vi kan mødes inden. 

  3. Branddammen i Bredstrup – er der behov for ekstra indsats?
Der trænger til at blive ryddet op i beplantningen. Vandstanden er meget lav.

  4. Andet

 6. Eventuelt.