Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 18.04.2018
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 18.04.2018

Referat fra Bestyrelsesmøde i Beboerforeningen hos Louise, Nyager 10, onsdag den 18. april 2018.

 1. Mødeleder: Karen
  Referent: Jakob

 2. Referat fra side møde godkendt.

 3. Siden sidst:
  1. Der er udarbejdet rutekort over græsslåningsarealer som efter gennemsyn kan sendes til Laila fra kommunen.

  2. Karen har haft kontakt med kommunen ang. afgræsning af arealerne tæt v. Kærlighedsstien. Der er indkaldt til nabohøring 1/5, hvor bl.a. Karen deltager.

  3. Lis er blevet kontaktet vedr. grene og kviste i bækken i Gl. Pjedsted, og det er undersøgt at det ikke vurderes som et problem.

  4. Der har været påkørt en pullert v. Landsbytorvet – er udbedret.

  5. Der er problemer med springvandet v. landsbytorvet – pumpen virker ikke og skal repareres.

 4. Økonomi.
  1. Girokort udsendes med sommerbrev.

 5. Kommende opgaver:
  1. Stationsvej 2.
   1. Kommunen vil gerne udføre jordbundsprøver /vingeforsøg for at finde ud af om der er problemer med bæring v. parkeringsarealer mv. Ole vil igen rykke for at de udføres snarest.

  2. Omdeling af sommerbrev og girokort.
   1. Husstandsomdeles i starten af maj.

  3. Affaldsindsamling søndag den 22. april.
   1. Peter køber ind og der er styr på grill.

   2. Peter tager kontakt til Naturfredningsforeningen for at sikre vi modtager sække mv.

   3. Spejderne har annonceret på deres hjemmeside, at der er affaldsindsamling.

   4. Vi mødes 9.30 på Landsbytorvet.

  4. Sankt Hans.
   1. Dorte Løkkegaard vil gerne være taler til Skt. Hans.

   2. Der skal findes lydanlæg og strøm til aftenen.

   3. c. Lis er tovholder på arrangementet.

  5. Andet.
   1. Lis skriver en besked til nyhedsbrevet i efteråret at foreningerne skal koordinere generalforsamlinger.

   2. Der skal sættes kasser op til brochurer om Bredstrup-Pjedsted og brochurerne layoutes af Louise.

 6. Eventuelt.
  1. Karen tager kontakt til strategiudvalget og forhører sig om udvalget stadig arbejder eller har nedlagt sig selv.