Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 21.02.2018
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 21.02.2018

Referat fra Bestyrelsesmøde hos Lis den 21. februar 2018.

 1. Mødeleder: Karen
  Referent: Peter

 2. Referat fra sidste møde godkendt.

 3. Siden sidst:
  1. Vi sætter vedligeholdelse af ”Kærlighedsstien” på dagsordenen til halvårsmødet med Kommunen. Det er jo en kommunal sti.

  2. Vi foretager os ikke yderligere med hensyn til tøjcontainer på den gamle stationsplads.

  3. Lis har prøvet at koordinere generalforsamlinger med de andre foreninger i byen.
   Der var meget sporadisk reaktion fra de andre foreninger. Vi tager kalenderfunktionen på hjemmesiden op med Thomas næste gang han er med til et bestyrelsesmøde.

  4. Ole har efter dialog med Fournaise og Kommunen fået oplyst at følgende skraldespande ikke vil blive tømt i fremtiden:
   - Skraldespande på Elbosvinget.
   - Skraldespanden ved Elbokrogen.
   Vi skriver til de respektive grundejerforeninger at de selv må tømme dem i fremtiden. Ellers må vi fjerne dem.

 4. Økonomi: Ole fremlagde regnskabet for 2017. Et lille overskud på ca. 3000 kroner.
  Ole for venter at de to revisorer godkender regnskabet.

 5. Kommende opgaver:
  1. Stationsvej 2: Den rettede Brugsretsaftale er endelig ankommet til underskrift.
   Vi spørger Laila på halvårsmødet hvem i Kommunen vi skal snakke med vedrørende planer for grunden. Skal Kommunen godkende vor planer eller kan vi bare gå i gang?

  2. Generalforsamling: Der har været annonceret i Elbobladet. Lis har bestilt forsamlingshus og gullashsuppe og kaffe.
   Dirigent: Marianne.
   Referent: Lone.
   På valg: Ole, Karen og Louise: Alle modtager genvalg.
   Suppleanter: Jakob S. Thomsen.
   Ole spørger Lasse Eriksen.
   Revisor: Marianne modtager genvalg.
   Revisorsuppleant: Inger Fog.

  3. Halvårsmøde den 1/3.: Ole har lavet en liste til drøftelse med Kommunen.
   Se Oles huskeliste. (Googledokument)
   Affaldsindsamling: I år den 22/4. Vi planlægger med samme indhold som sidste år.
   Nærmere detaljer aftales på næste møde.

 6. Andet: Sct. Hanstaler. Finn Slumstrup forslået.

 7. Eventuelt: Landsby app blev undesøgt.