Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 26 mar. 2009
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 26 mar. 2009

Tilstede:
•    Michael
•    Laurits
•    Lone
•    Michael M
•    Hanne

Lone blev valgt til dirigent.

Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen
Referatet blev godkendt.

Dagsorden blev godkendt.

Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og evt. webmaster

Formand        Laurits Vind
Næstformand    Lone Nørgaard
Kasserer        Hanne Petz
Sekretær        Hanne Petz    
Webmaster        Lone (Administrator)

Kort snak om generalforsamlingen

Er gennemgået

Korte meddelelser
Arkitekten laver en ny vejrhane – hanen siger (som Laurits så smukt udtrykte det) ”kyklikyyyyyyyyyyyykkkk” – når man går ind.
Præmiering af hus/have – vi dropper det indtil videre.
Affaldsdag den 19. april 2009.  Michael M og  Lone  lægger info på hjemmesiden.

Udlevering af girokort m.m.
Evt. status 2008. Hanne bestiller girokort. Derefter hjælper Søren M.
Vi skal evt. have et statusbrev med ud sammen med girokort, folder og invitation til Sct. Hans. Michael M & Laurits laver oplæg til det.

Nye tiltag i forhold til helhedsplanen
Vi er nødt til at presse kommunen m.h.t. helhedsplan. Vi tager det på næste møde som et meget vigtigt punkt.

Engene igen igen
Laurits skal til møde i morgen (27/3) med Jens Aage Ravn, Aksel Ladegaard og Carsten Pedersen (ingeniør) om engene.

Eventuelt
Hanne udarbejder ny tlf. liste – og mailer denne til alle medlemmer.

Er vi medlem af Landsforeningen af Landsbysamfund? Hanne undersøger det!
Michael undersøger, om det evt. er noget for os. (Om vi evt. skal have et foredrag).

Laurits tager kontakt til kommunen m.h.t. affaldsspande ved busstoppesteder, samt topbelægning på Elboparken.

Thomas Fragtrup skal inviteres med til et møde – så vi kan drøfte vores brug af BP-hjemmesiden.
Lone vil forsøge, at vi alle bliver skribenter.

Torvelauget er blevet etableret og har holdt sit første møde. Den 5. person er fundet – det blev Søren Kjærsgaard.

Næste møde
Næste møde afholdes onsdag den 22. april kl. 19.30 hos Hanne.