Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 22.11.2017
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 22.11.2017

Referat fra Bestyrelsesmøde i Beboerforeningen hos Charlotte den 22 november 2017.

 1. Mødeleder Karen. Referent Peter

 2. Dagsordenen godkendt.
    Ekstra punkt 3G: Marianne Bitsch foreslår vi planter krokus på Stationsvej 2.


  1. Velkomst til Louise som træder ind i bestyrelsen efter Lone.
   Jakob Stougaard Thomsen, som nu bor med sin familie i Bredstrup gl. skole, og er interesseret i bestyrelsesarbejde, inviteres med til mødet i Januar.

  2. På grund af forskellige trakasserier skal vi tænke os meget om inden vi binder an med et lignende arrangement.

  3. Referat fra møde med Laila fra Fredericia Kommune den 13/11.
   Kommunen har trukket 20.000 fra vores konto til et arbejde ved Donssøerne.
   Det undersøges om der er andre muligheder for at dække beløbet.
   Det undersøges om der er andre muligheder for at dække snerydningen.
   Ligeledes undersøges om forsikring fortsat skal være en del af vores budget. Fredericia Kommune har planer om fælles forsikring for alle frivillige i kommunen.
   Vi skal holde øje med om skraldespandene trænger til tømning.

  4. Bygaden 9. Orientering ved Karen.

  5. Henvendelse fra Nina Karmer Fredericia Kommune: Kommunen har afholdt høring med lodsejere vedrørende afgræsning i Elbodalen. Man forventer at afholde møde med beboere og lodsejere vedrørende afgræsning.
   Vi forsøger at få Ninna Karmer ud til generalforsamlingen og fortælle lidt om problematikken.

  6. Lones skrammel:
   - Stafetten gives til Thomas Fragtrup.
   - Lis spørger Lone om hvad det er for papirer. Lis undersøger, om Lokalhistorisk Arkiv er interesseret.
   - Ole får laminerede sange og laminater.
   - Charlotte får fotos.
   - Karen får den gyldne spade og spørger Laila om vi må sætte en pæl ved cykelstien hvortil spaden kan fastgøres.

  7. Ole skriver til Marianne Bitsch vedrørende forslaget om at plante krokus på Stationsvej 2.

 3. Samskabelse.
  Forskellige aspekter ved samskabelse drøftedes.
  - Fare for at frivillige bliver en mangelvare.
  - Hvornår tager frivillige arbejdet fra de ansatte i Kommunen?
  - Vi vender tilbage til punktet om ikke før så på Generalforsamlingen.

 4. Økonomi: Ole orienterede.

 5. Aktivitetspladsudvalget meldte afbud til mødet.

 6. Kommende opgaver.
  1. Annoncering af juletræstænding og nytårsfyrværkeri:
   - Juletræstænding søndag den 3/12 klokken 16.00. Peter kontakter Orla med hensyn til slikposer. Orla og Peter henter juletræ hos Svend Arne i Kongsted.
   - Ole kontakter Kim Fyrværker med hensyn til Nytårsfyrværkeri.

  2. Taler til Sct. Hans:
   Forskellige forslag drøftedes.

  3.  Andet:
   Næste møde. 24/1 hos Karen. Derefter 21/2 hos Louise.