Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 26.10.2017
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 26.10.2017

Referat af bestyrelsesmøde i Beboerforeningen den 26. oktober 2017.

 1. Mødeleder: Karen. Referent: Lis.

 2. Dagsorden blev godkendt.

 3. Siden sidst.
  Generel information.
  1. Stationsvej 2. Vi har endnu intet hørt fra Fredericia Kommune vedrørende vores ansøgning om ændring i brugsretsaftalen. Karen kontakter Charlotte Walkusch. Vi kan ikke foretage os noget på grunden, før den ændrede aftale er på plads. 
   Vi mangler stadig en tovholder på projektet!

  2. Dons søerne. Ingen har henvendt sig til Beboerforeningen på vores ansøgning om en ”sømester”. Peter og Orla har sammen med et team renset det meste op af søerne, og det er blevet rigtig flot! Det har dog vist sig, at søerne er temmelig dybe, så det er svært at få det hele op. Vi overvejer løsningsmuligheder. Pt. er området så vådt, at det er svært at komme videre. Peter kontakter Laila eller Anne Mette Bigum for at høre, om søerne eventuelt kan fyldes lidt op. Vi mener ikke, de altid har været så dybe.

  3. Landsbypuljemidler. Vi har endnu ikke – trods flere rykkere – fået svar på vores ansøgning om forøgelse af landsbypuljen. Det er nok ikke realistisk at vi hører noget før efter kommunalvalget.

  4. Forsømte bygninger. Dette er ikke relevant i vores område.

  5. Andet. Der er etableret 2 bump på Pjedstedvej. Der mangler endnu afstribning og bumpene er meget venlige.

 4. Økonomi.
  Vi har pt. 215 medlemmer. Kampagnen efter sommerferien gav 30 medlemmer.
  Forsamlingshuset har betalt 37.000 kr. tilbage (af de oprindeligt 62.000 kr.). De er startkapital på projekt Stationsvej 2.

 5. Hjemmeside.
  Thomas Fragtrup deltog i dette punkt.
  Thomas arbejder på en vejledning, så andre – f.eks. bestyrelsen – kan lægge artikler direkte på hjemmesiden. Vi opfordrede Thomas til at kontakte os, hvis han har brug for input og aflastning.
  Vi overvejer en kampagne, som skal synliggøre, hvad Beboerforeningen betyder for Bredstrup-Pjedsted. Hvad er formålet med foreningen, hvad har vi hidtil opnået hvilke rammer, muligheder og begrænsninger har vi – og hvad betyder frivilligheden?

 6. Kommende opgaver.
  1. Henvendelse fra Nicolaj Wyke vedr. lokalt vælgermøde. Nicolaj og Charlotte, som begge er lokale byrådskandidater til det kommende byrådsvalg, har opfordret til samarbejde om et lokalt valgmøde. Det bliver afholdt onsdag den 8. november fra kl. 19 til 21 i Pjedsted Kultur- og Forsamlingshus. Beboerforeningen står for leje af forsamlingshuset, de lokale kandidater for al den øvrige planlægning.

  2. Efterårsarrangementer. Juletræstænding og julehygge på Landsbytorvet i samarbejde med Elbospejderne søndag den 3. december. Nærmere følger på hjemmesiden.

  3. Diskussion om samskabelse og Beboerforeningens rolle og funktion. Blev diskuteret allerede under punkt 5. Tages op som prioriteret punkt på næste møde.

  4. Andet. Vi sagde et vemodigt farvel til Lone med en stor tak for det vigtige frivillige arbejde, hun gennem mange år har udført for Bredstrup-Pjedsted. Vi kommer til at savne hende!
   Velkomstbrevet laves om til A6 format, så det kan sættes som folder i holdere ved skiltet ved Sivvænget samt andre strategiske steder.
   Ny mødedato: Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Charlotte onsdag den 22. november (i stedet for den 29. november).