Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 14. jan. 2009
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 14. jan. 2009

Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen 14-01-2009.

Tilstede: Anne, Per, Lone, Lisbeth, Michael, Laurits, Janne og Hanne

Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt

Korte meddelelser
Nytårsaften fortsætter (succes) – koordineres med købmand.
Vejrhane – til Landsbytorvet – gavekort til XL-Byg – Laurits køber hane.
Generalforsamlingen kommer på hjemmesiden – (Lone putter på).
Oprydningsdagen – 19. april 2009 – vi skal med igen – skal på hjemmesiden – Lone putter det på.
Landsbyerne i Danmark – Hanne melder Beboerforeningen ind igen.
Landskabsparker – Jonna Heebøll, Skærbæk, skrevet læserbrev. Vi er positive – Laurits melder tilbage til JH.
Leje baneareal – 3.570,-. Laurits tager affære – Vi betaler ikke bare regningen.
Focus – Laurits tjekker mht. generalforsamling og oprydningsdag

Hunde høm høm skilte
Vi har købt 10 stk. Lone og Michael finder ud af, hvor de skal op. Hvis behovet er større, må vi købe 10 mere.

Bussen igen igen
Lone meddeler, at der ikke er noget nyt. Besparelserne er på ca. 1 mio. kr. Kommunen har meldt ud at der bliver taget kontakt til de enkelte lokalsamfund.

Ungerne og pendlerne står som sild i en tønde om morgenen for at tage bussen. Især bussen mod Fredericia afgang 7.30 fra Pjedsted. En ekstra bus ville være ønskelig.  
Efter at driften er flyttet – er der ikke faste minuttal på de enkelte stoppesteder. I Gl. Pjedsted er det meget svært at vide, hvornår bussen kører. Et stoppested i Gl. Pjedsted må være minimum med fast tid.
Sydtrafik  har fremskyndet en afgang fra Middelfart med rute 216– så børnene skal vente 5 kvarter på bussen, hvis de får fri kl. 14.00.
De tre ting skriver Lone om til Sydtrafik.
 
Helhedsplanen igen
Helhedsplanen skal igennem Thomas. Forordet til helhedsplanen afventer at man får nu en ny planchef hos kommunen. Vi vil have helhedsplanen på bordet til generalforsamlingen i år. Laurits tager affære.

Nye tiltag

Forslag:
Legeplads på torvet
Grønne områder ved åen
Byporte (Laurits tager billeder fra Bogense)
Fartdæmpende bump/lignende

Vi tænker alle over forslag til næste gang

Torvelaug
Vi vil nedsætte et torvelaug som underudvalg. De skal arrangere nogle forskellige ting. Der må max. være ca 5 medlemmer.
Laurits nævner det i Focus – og Lone på hjemmeside og på det lille fjernsyn.
Laurits, Michael og Per sætter sig sammen omkring Torvelaug/vedtægter.
 

Generalforsamling den 12. marts
Lisbeth, Per, Anne, Laurits er på valg.

Per ønsker ikke genvalg. Per vil til gengæld gerne med igen senere.
Anne ønsker ikke genvalg.
Lisbeth ønsker ikke genvalg.
Laurits ønsker genvalg.

Lisbeth vil gerne være suppleant.Diverse
Michael er ved at undersøge om Vestfyns Bank vil være sponsor til et  bord/bænkesæt til åen? Reklame til gengæld?

Bænken, der er ved kærligheds stien, er ved at gå til – Laurits/Michael undersøger.
Vi er gået i tænkeboksen m.h.t. taler til  Sct. Hans 2009.

Info fra møde i sommerfestudvalget.

Vi havde besøg af TV-Syd – rigtig god udsendelse. Der kommer et klip mere.

Vi gennemgik kort den økonomiske situation.

Generalforsamling – Laurits laver oplæg og dagsorden.


Vi mødes til Generalforsamlingen den 12. marts 2009 kl. 18.00