Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 20. nov. 2008
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 20. nov. 2008

Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen 20-11-2008.

Godkendelse af ref og dagsorden

Til næste møde vil flere gerne have en opdatering på medlems antal og kroner & øre i BB-kassen. / Hanne

Planlægning af Beboerforeningens Nytårs-seance.  

Evaluering på indvielsen  af Landsbytorvet. Den gik over al forventning, alle var positive og meget glade !
Gave fra Idrætsforeningen – en vejrhane, blev valgt ud på mødet – Laurits ser om gavekortet forslår – 500,- kr til LX .

Jule træ på Torvet – Michael checker op på Lys og evt andet. Laurits undersøger juletræsfod. Det blev aftalt at træet (som Laurits også skaffer) – skal være ca 3 mtr højt. – og at det bliver en tradition.

Torve-laug  bør nedsættes ved generalforsamlingen.

Bussen – Lone følger udviklingen. Afgørelsen blev taget i regionsrådet mandag den 241108. Lisbeth er back up til  Lone i denne sag !

Generalforsamling er blevet fastsat til den 12. Marts 2009 – Lone skriver hjemmesiden, Laurits booker Keld.

Hvis skraldespande – med regelmæssig tømning skaffes, laver Anne en plan hvor de evt stilles op – men der er stadig ikke noget svar fra kommunen .

De Våde enge – vi venter med spænding på datoen for indvielsen!!!!

Købmandens situationen blev diskuteret.

Sti ved banen ikke gjort i stand – Laurits fik sidst ad vide at Banestyrelsen vil ordne den ved på fyldning af grus ell lign – der er ikke sket noget Laurits checker op !

Byggemøde i Hallen – Lisbeth deltog den 111108 – spændende projekt – Beboerforeningen lytter !

Helhedsplanen skal løbes igennem for rettelser inden den bliver sendt til kommunen.

Nye tiltag :

Bord/bænke sæt  ved de nye søer.

Der skal undersøges hvilke fonde der er interessante for os, hvordan der søges og ansøgningsfrister. Vi laver en  kalender med fonde og ansøgningsfrister.

Hundelorte skilte skal produceres og en plan for opsætning skal laves.

Næste møde hos Michael Møller den 14 Januar 2009 kl 19.30.