Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 22. okt. 2008
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 22. okt. 2008

Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen 22-10-2008.

Godkendelse af referat

Orla og Laurits checker stadig op på ”tilflytterne” med blomster og girokort.

Branddam / ved Bredstrup Bygade er ordnet af Wad og Kortegård.

Indvielse af ”De våde enge” – dato er udsat igen.

Plantegninger over nyudstykningen bag Helios inkl. den kunstige sø skal lægges på nettet.

Generalforsamling holdes i Forsamlingshuset den 12. marts – Gule ærter kl 18-19, og derefter Generalforsamling.

Arbejdet med layout af  Helhedsplanen skrider planmæssigt frem.

Indvielsen af Landsbytorvet blev planlagt.  Indvielsen sker søndag den 09 nov. 2008 kl 1400

Bussen – 216 : Repræsentanter fra Beboerforeningen har været til et positivt møde med Uffe Steiner. Kommunen indvilligede i at arbejde for at bevare rute 216 i sin nuværende udformning. Hvis andre løsninger kan komme på tale, vil Beboerforeningen få mulighed for at komme med løsningsforslag.

Økonomi – 10 – 12 flere medlemmer end sidste år – super godt , det er den rigtige vej.

Hunde-lorte reklame blev planlagt. Bliver sat på det lille fjernsyn og på hjemmesiden.
Det skal undersøges om der kan blive opstillet yderligere ”offentlige” skraldespande i BP.

Kommunen skal bestilles til at komme og se på asfaltbelægningen på Elboparken. Den er ikke ok – måske mangler der et dæklag. Der er revner for hver 2 meter.

Købmandssituationen blev diskuteret.

- næste møde er torsdag den 20.11.2008 kl 1930 hos Anne

Ref. Anne Seier 291008
Uddrag redigeret af  Lone Herbst Nørgaard.