Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 2. okt. 2008
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 2. okt. 2008

Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen 02-10-2008.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af dagsorden + trafikdæmpning.

2. Meddelelser fra for formanden.
Branddammen er ryddet, efter at der har været flere grene i.
Planlægning af nytårsaften.
Købmandssituationen blev diskuteret.
Bredstrup/Pjedsted prisen nedlægges i nuværende form, vi går i tænkeboks og genåbner den i anden form.

3. Helhedsplanen
Layout af Helhedsplanen er påbegyndt. Planen er at den skal laves i et oplæg på 400 stk., den bliver lagt på centrale steder i området.

Trafikdæmpning: Janne har talt med Tina Prehn vedr. trafikdæmpning. Tina oplyser at de er ved at lægge sidste hånd på en trafiksikkerhedsplan i samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma. Planen er en 4 årig plan og skal være færdig med udgangen af 2008. Planen har fokus på de steder der er farligst ud fra en statistik, samt på skoleveje. Hun var meget lydhør over for vores bekymringer angående Stationsvej, men kunne selvfølgelig ikke love at vi er med fra starten. Foreslog at vi investerede i nogle mobile vejbump som en midlertidig løsning. Vejbumpene kan fås for 10.000 kr. Tina kontakter Janne når planen er færdig. Janne finder en evaluering af mobile vejbump projekt samt holdbarheden af dem til næste møde.

Indvielse af Landbytorvet blev fastlagt til 9. nov. Kl. 14.

4. Indvielse af engene.
Planlagt til 29. okt. arrangeret af kommunen med pølsevogn.

5. Opfølgningen på trafikhøringen
Lone har forsøgt at få Herslev og Skærbæk med så vi i samarbejde kunne lave et høringssvar. Skærbæk var ikke interesseret, og Herslev er ikke vendt tilbage.
Derfor udarbejdede Bredstrup-Pjedsted sit eget høringssvar.  
Desuden har Fredericia Kommune sendt et høringssvar hvor de nævner at de ikke finder det hensigtsmæssigt at nedlægge rute 216.
Laurits tager kontakt til Uffe Steiner med udgangspunkt i vores pressemeddelelse med henblik på at få et møde med alle berørte parter hurtigst mulig.

6. Medlemsorientering
Der er flere medlemmer end sidste år og der kommer stadige flere til.
7. Sommerfest
Der har været det første møde i sommerfestudvalget. Foreningerne er ude af sommerfesten, udvalget består af folk der har interesse.
10. evt.
Der er lagt billeder af bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden.
Referater skal være sendt rundt senest en ugen efter mødet.

Henvendelse fra en beboer fra Enghavevej vedr. meget dårlig vej. Der sker ikke noget når der rettes henvendelse til kommune. Lisbeth retter henvendelse til Benny Ravn vedr. dette.

Kampagne mod hundelorte blev foreslået. Forslag gøres klar til næste møde.

Uddrag redigeret af Lone Herbst Nørgaard.