Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 12. aug. 2008
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 12. aug. 2008

Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen 12-08-2008.

Som en konsekvens af Region Syddanmarks udsendte høringsmateriale vedr. principper for bustrafik blev det besluttet, at Beboerforeningen skulle sende et svar herpå. Tidsfristen er 1. september.
Det blev nedsat et hurtigtarbejdende udvalg til at udarbejde høringssvaret.
Formålet er at gøre opmærksom på hvilke konsekvenser de nye principper vil få for et lokalsamfund som vores, samt kræve at der også fremover vil være et tilbud om kollektiv trafik i BP.

Kontakten til Fredericia Kommune vedr. opsætning af forbudsskilt vedr. tung trafik på Bredstrup Bygade, samt skilt med hastighedsregulering på Spangvej har båret frugt. Skiltene vil blive sat op på kommunens regning!!!
Der arbejdes videre på at undersøge hvilke muligheder der er for at dæmpe hastigheden og trafikken på andre strækninger i Bredstrup, Pjedsted og Gl. Pjedsted.

Layout’er er fundet til helhedsplanen og arbejdet vil blive igangsat.

De Våde Enge – er måske allerede klar i midten af september. Planlægning af indvielse er i gang.

Bestyrelsen har i løbet af sommeren forholdt sig til de indkomne forslag til navn til anlægget på mejerigrunden.
Og efter flere voteringsrunder (semifinale og finale) er navnet fundet.
Navnet vil blive offentliggjort ved indvielsen til efteråret, hvor grunden er færdigbeplantet.
Dato ikke fastlagt endnu.

Evaluering af sommerfesten.

Status på indbetalinger af kontingent til beboerforeningen.

Næste møde blev planlagt til 2. oktober 2008 kl. 1900.

Ref.: Anne Seier/180808
Uddrag redigeret af Lone Herbst Nørgaard