Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 13. maj 2008
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 13. maj 2008

Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen 13-05-2008.

Layout’er til Helhedsplanen skal findes.

Det blev besluttet at branddammen kun skal vedligeholdes hvert andet år.

Beboerforeningens aktiviteter i.f.m. sommerfesten ved at være på plads.
Cykelturen bør fremover flyttes så den ikke falder sammen med kirkekoncerten.

Praktiske ting omkring Sct. Hans festen blev planlagt.

Der har siden sidste møde været taget kontakt til Teknisk Udvalg vedr. omfartsvejen nord om Pjedsted. Teknisk Udvalg oplyste, at man ikke p.t. er klar til at drøfte denne.
Beboerforeningen ønsker via fornuftig prioritering at arbejde videre med sagen.

Endnu ingen afklaring vedr. Bredstrup Bygade (gennemkørsel forbudt for køretøjer oer 3500 kt) og Spangvej (hastighedsregulering).
 
Undersøgelserne omkring midler fra fonde har vist, at støtte fra Landdistriksmidlerne primært gives til specifikke projekter.

Medlemmer af Beboerforeningens bestyrelse deltog i dialogmødet omkring haludvidelsen.
Fremover vil bestyrelsen deltage i disse møder for at modtage information om projektet, samt bidrage med eventuel erfaring..

Det blev besluttet at der i.f.m. sommerfesten afholdes en lille konkurrence om at finde et navn til det nye anlæg på mejerigrunden.

Uddeling af giro-kort til betaling af kontingent til Beboerforeningen blev koordineret.

Tiltag til at sikre Beboerforeningen større synlighed blev planlagt.  

Fremtidsperspektiver for dagligvarebutik og offentlig transport i vort lokalområde blev debateret.  

Næste møde blev aftalt til 13. august 2008 klokken 19:30.


Referent: Michael Møller.
Uddrag redigeret af Lone Herbst Nørgaard.