Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 8. apr. 2008
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 8. apr. 2008

Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen 08-04-2008

Præsentation af alle – nye medlemmer som gl.

Den nye bestyrelse konstitueres.

Arbejdet med at få udgivet den færdigskrevne helhedsplanen blev genoptaget.

Sti ved banen – er meget våd og smadret  – der skal findes en løsning.

Detaljerne omkring beboerforeningens arrangementer i.f.m. sommerfesten kom på plads.

Planlægning af Sct. Hans aften ved rensningsanlægget – herunder information på hjemmesiden.

De aktuelle trafikale problemer i Bredstrup, Pjedsted og Gl. Pjedsted blev diskuteret.

De nødvendige tiltag for at etablere gennemkørsel forbudt af tunge lastbiler på Bredstrup Bygade samt hastighedsbegrænsning på Spangvej blev diskuteret.

Beboerforeningen stiller med deltagere til hal-udvidelsesmøde den 15. april.

Det blev besluttet at undersøge hvilke fonde der kan søges til hjælp for udvikling m.m. i lokalsamfund som vores.

Næste møde blev aftalt til  7. maj 2008.


Ref – Anne Seier den 130408
Uddrag redigeret af  Lone Herbst Nørgaard