Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 13.06.2017
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 13.06.2017

Referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen tirsdag den 13.6. 2017 hos Lone.

 1. Lone mødeleder, Lis referent.

 2. Dagsorden blev godkendt.

 3. Generel information

  1. Stationsvej 2: Ole, Peter og Lone har, med Gurli som konsulent, udarbejdet udkast og idéer til indretning af området, som vi diskuterede. Beboerforeningens forslag tages med til arbejdsudvalget med Pjedsted Kultur- og Forsamlingshus.

  2. Uddeling af sommerbreve: Ganske få ændringer til listen med navne og adresser. 158 havde ved mødets afholdelse betalt kontingent.

  3. Forslag om julebelysning: Der er indkommet forslag om julebelysning. Vi diskuterede en eventuel belysning med lygter på strategiske steder.
   Vi har taget idéen til os og arbejder videre med den efter sommerferien.

  4. Inndvielse af afhetninngssted for biblioteksmaterialer i Hallen: Vi foretager os ikke yderligere, men anbefaler Hallen at vente med officiel indvielse i august.

  5. Trafiktælling 2016: Lis har kontaktet den ansvarlige for at få tallene, men har endnu ikke fået svar.

  6. Græsklipning mm. (Erling deltog i dette punkt): Der var enighed om at tegne en ulykkesforsikring for frivillige, som både dækker græsklipper og andre, der arbejder frivilligt for Beboerforeningen. Spildevand og Energi vedr. vedligehold af skur og evt. mulighed for åbning af strøm.
   Der er løbende reparationer på traktoren, akkumulator ret slidt.
   Mængden af områder, som skal vedligeholdes af Beboerforeningen vokser. Vi har endnu ikke modtaget den lovede plejeplan for området ved Dons søerne.

  7. Reklame for vores landsby ved Sivvænget? Lis foreslår, at vi sætter en boks op med en stak af vores velkomstbreve, så interesserede grundkøbere kan læse om Bredstrup-Pjedsteds lyksaligheder. Vi tager forslaget med til halvårsmødet med kommunen i august.

  8. Kærlighedsstien: Området er temmelig tilgroet og forsømt. Også dette problem tages med til halvårsmødet.

 4. Økonomi: Økonomien er stabil. Efter udsendelse af girokort/sommerbrev triller
  Kontingentkronerne stille ind. En del betaler via MobilePay.

  1. Overdragelse af Dons Søerne fra Fredericia Kommune: Det er kommunens arrangement.
   Vi deltager sammen med skolen.

  2. Sankt Hans: De praktiske forberedelser er aftalt, Peter lægger invitation på hjemmeside,
   Lis er konferencier.

  3. Møde med Aktivitetsplads udvalget den 29.6. i Spejderhuset: Charlotte og Lis deltager.
   Vi passer pt. på deres penge, 40.800 kr. Dagsorden for mødet kendes ikke.

  4. Fællessang i august: Planlægning er i gang. Så snart alt er på plads, lægges invitation på hjemmesiden.

  5. Andet:
   Tinglysning af vejret i Surkær tages med på halvårsmødet med kommunen, den 24.8.

 5. Eventuelt:

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 29. august kl. 19.30 hos Ole.
GOD FERIE!