Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 23.05.2017
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 23.05.2017

Referat bestyrelsesmøde i Beboerforeningen 23. maj 2017 hos Karen.

 1. Lone valgt som mødeleder. Peter er referent.

 2. Dagsorden godkendt.

  1. Stationsvej 2: Kommunen mener ikke at den lovede skulptur har hjemme på et areal der mest af alt minder om en parkeringsplads. Vi synes heller ikke at det skitseforslag der foreligger er særligt attraktivt.
   Lone skriver til Kommunen og PKF.

  2. Landsbyklynger: Møde på Rådhuset 1/6 15-17. Ole og Peter deltager. Ole underretter Strategigruppen der inviteres til at deltage.

  3. Kommuneplanen: Charlotte har sendt vore kommentarer til Kommunen.

  4. Uddeling af nyhedsbreve/girokort: Delt ud til alle husstande. 80 har allerede betalt.

  5. Tinglysning af Surkærstien. Karen tager kontakt med Niels Ladegård m.h.t. at få stien tinglyst.

  6. Indvielse af afhentningssted for biblioteksmaterialer i Hallen: Der arbejdes på sagen. Vi afventer en dato.

   1. Ole har fået et tilbud fra Gjensidige. Tilbudet drøftedes og det besluttedes at Ole undersøger sagen nærmere.

   2. Karen har sendt ansøgning til Trygfonden on finansiering af skilte med GPS- koordinater.

   3. Henvendelse fra interesseret borger vedrørende de nye boliger på Bredstrup Bygade. Karen har svaret.
 3. Økonomi: Ole undersøger en Mobil-Pay løsning nærmere. Ca. en fjerdedel har betalt de omdelte girokort.

  1. Overdragelse af Donssøerne: Lone rykker SFO’en om den 15/6 passer dem.
   Peter kontakter Finn Dons. Han kan måske bidrage med et indslag om søernes historie m.v.

  2. Sct. Hans: Peter spørger Lise Lotte Enemark om hun kan spille. Lis ringer til Ulla vedrørende en heks. Laurits spørges med hensyn til strøm til anlæg.
   Fællesspisning droppes. Fakkeloptoget starter fra Landsbytorvet klokken 20.45.
   Peter sørger for øl og vand til bålpladsen.

  3. Fællessang: Marianne har ikke givet lyd fra sig. Lis ringer til hende.
   Evt. kan Ole Engberg spørges.

  4. Fastsættelse af dato for halvårsmøde.: Ole ringer til Laila om dato. Vi foreslår 24/8..

 4. Andet: Ole foreslår vi skal have nye billeder af bestyrelsen.