Bredstrup-Pjedsted - Møder efterår 2005, sammendrag
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Møder efterår 2005, sammendrag

Sammendrag fra Beboerforeningens møder efteråret 2005

Lisbeth Andersen har kontakt til Karen Christensen angående at få lavet nogle ”personlige” kort til beboerforeningen, som vi kan bruge, når vi giver gaver m.v. Evt. med billeder fra området.

Vi har rykker Teknik og Miljø for nedkørsler fra fortove i hele området.

Vi ansøger og får yderligere 480.000 kr. til bytorvsplanerne.

SK opfordrer bl.a. i Det Lille Fjernsyn til at beboerne herude kommer med forslag til den nye helhedsplan.

Vi uddeler igen i år beskyttelsesbriller i forbindelse med nytårsfyrværkeriet. Vi er meget spændt på, om vi får tilladelse til at købe og affyre fyrværkeri i år. I sidste øjeblik får vi tilladelsen og rigtig mange møder igen i år op og får ønsket hinanden godt nytår.

Referent Tina Stjernholm