Bredstrup-Pjedsted - Møder forår 2005, sammendrag
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Møder forår 2005, sammendrag

Sammendrag fra Beboerforeningens møder foråret 2005

Der er ny kommet annoncer, og vi har fotos og tekst til Bredstrup-Pjedsted folderen, så vi er nu klar til at gå i trykken. Folderen husstandsomdeler vi sammen med årets informationsbrev.

Den bliver godt modtaget. Folderen uddeles også til ejendomsmæglere i området, så de kan give nytilflyttere information om vores lokalsamfund.

Vi modtager bekymrede forespørgsler vedrørende et nyt opholdssted for unge med vanskeligheder. Vi har kontakt til politiet, som ikke rigtig kan oplyse om noget. Da det er et privat foretagende, er der ikke pligt til at lave en borgerhøring, og vi er heller ikke på forhånd blevet hørt.

Søren Mortensen arrangerer en tur til Taulov Mejeri – Arla. De modtager min. 25 gæster pr. besøg. Desværre må turen aflyses, da Arla ikke ønsker at gennemføre besøget grundet for få tilmeldinger.

Vi afholder årets generalforsamling, og Ole Rasmussen ønsker at stoppe i bestyrelsen. I stedet for vi Lisbeth Andersen ind i bestyrelsen igen. Resumé fra generalforsamlingen kan ses særskilt under referater.

Vi har kontakt til Thomas Fragtrup med henblik på at få et debatforum på Tingstedet.

Vi modtager et tilbud på byporte fra JM-Stål. Søren Mortensen kontakter Fredericia Politi vedrørende placering af byskiltene.

Vi får tildelt 120.000 kr. til at lave en ny helhedsplan for området.

Vores vedholdenhed omkring nødvendigheden af nye fortove i området bærer frugt. Fredericia Kommune begynder på den øverste del af Ågade.

Søren Kjærsgaard deltager i et møde med de andre beboerforeninger i Fredericia Kommune, hvor hele proceduren omkring tilskud til projekter diskuteres. Proceduren er blevet ændret, så man ikke på samme måde årligt kan søge et beløb til forskellige tiltag. Nu skal hvert projekt , som vi ønsker at iværksætte, grundigt beskrives, hvorefter der tages stilling til, om der kan ydes støtte til dette.

Vi arrangerer årets cykeltur i forbindelse med sommerfesten. Turen går til Børkop Vandmølle, hvor der serveres kage, bagt af tidligere bestyrelsesmedlem Ole Rasmussen. Der er ca. 45-50 deltagere på trods af at vejrguderne øste lidt rigeligt ud med vand.

Janne Børgesen afleverer blomster hos den nye frisør i Gl. Pjedsted, og ønsker hende tillykke med salonen.

Søren Kjærsgaard deltager i et møde omkring ”Boligplanen” i Fredericia Kommune. Vi vil gerne fastholde Bredstrup-Pjedsted som et landsbysamfund, men peger bl.a. på udstykningsmulighed fra Stadion til Stationsvej.

Referent Tina Stjernholm