Bredstrup-Pjedsted - Møder efterår 2004, sammendrag
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Møder efterår 2004, sammendrag

Sammendrag fra Beboerforeningens møder efterår 2004.

Tina Stjernholm har kontakt til et lokalt nystartet firma – JM-Stål – for at indhente tilbud på byporte i rustfrit stål eller galvaniseret metal.

Vi har modtaget mange klager om lugt og støjgener over PV-Sand og har derfor sendt en officiel klage til Teknik og Miljø. De har desuden modtaget en skriftlig klage fra Enghavevej.

Vi har modtaget et brev fra Miljøcenteret, hvor de oplyser, at der i løbet af efteråret løbende vil blive taget prøver fra PV-Sand og en endelig vurdering foreligger ultimo 2004 eller primo 2005.

Vi har modtaget en opsigelse af benyttelse af arealet ved søen bag rensningsanlægget fra Kjeld Hindkjær. Der står, at området ønskes benyttet privat og opsiges ifølge aftale med 6 mdr. varsel. Da aftalen, som Carsten Boysen i sin tid indgik, ikke har været til at opdrive, har Tina Stjernholm kontaktet Kjeld, som lovede at sende en kopi til beboerforeningen. Dette er endnu ikke sket. Der er formodentlig ikke noget at stille op. Tina Stjernholm har haft kontakt til Teknik og Miljø, som gerne vil se aftalen, når den forefindes.

Der blev uddelt ca. 62 fakler til Sct. Hans, og vi regner med, at der var ca. 150 voksne. Det gik fint med årets båltaler, som var turistchef Birthe Rasmussen, dog var det ønskeligt, at folk lyttede til den, som har været så venlig at sige ja til at være årets taler.

Årets cykeltur i forbindelse med sommerfesten planlægges. Turen går til Kongsted. Ole Rasmussen bager kage, som serveres ved vandværket. Cykelturen gik fint. Vejret var dejligt, og arrangementet på vandværket var godt. Dog var tilslutningen skuffende lille. Kun 15 betalende personer.

Der var enighed om at flytte cykelturen tilbage til torsdag. Det var på grund af mange klager over, at cykelturen faldt sammen med opsætning af boder, at vi flyttede den til tirsdag, men da dette ikke giver flere tilmeldinger på trods af et strålende vejr, så hænger det mere sammen med den øvrige sommerfest at flytte det til torsdag.

Vi arbejder med Bredstrup-Pjedsted folderen, og tilbyder gratis annoncering til diverse foreninger i området.

Tina Stjernholm deltog i sommerfestopstarts- evalueringsmødet. Der blev fremlagt et flot resultat fra en vellykket sommerfest. 10%-puljen gik til Klokkefrøens bestyrelse, som havde ønsket tilskud til indkøb af mooncars.

Tina Stjernholm overrækker checken til Henrik Væver efter efterårsferien.

Der var 5 ud af 6 medlemmer, som ønskede at forlade sommerfestudvalget. Det besluttedes, at udvalget skulle udgøre 8 medlemmer inden 15. oktober 2004, ellers vil der ikke blive en sommerfest næste år.

Der er dog ret hurtigt fundet 7 medlemmer, så det ser ud til at sommerfesten er reddet.

Søren Mortensen og Tina Stjernholm repræsenterede Beboerforeningen ved Foreningsmessen. Den første time var det Tordenskjolds soldater, men så kom der et rigtig godt rykind, hvor der bl.a. var flere tilflyttere, som var interesseret i Beboerforeningen. Vi fik også en god snak med områdets øvrige beboere. En god eftermiddag

Et nyt tiltag i forbindelse med festfyrværkeri nytårsaften, har vi besluttet at uddele beskyttelsesbriller til områdets børn. Søren Mortensen får en aftale med Lene List, som gerne vil uddele beskyttelsesbrillerne fra den 15. december 2004. Et par pr. barn. Der er rigtig god tilslutning nytårsaften og arrangementet forløbet fint.