Bredstrup-Pjedsted - Møder forår 2004, sammendrag
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Møder forår 2004, sammendrag

Sammendrag fra Beboerforeningens møder i foråret 2004

Søren Kjærsgaard, Lisbeth Andersen og Tina Stjernholm deltog i mødet med Teknik og Miljø, ang. tildeling af  penge fra ”helhedsplanmidler til lokalsamfundet for 2003” sidst i november måned. På grund af det sene tidspunkt havde man valgt den pragmatiske løsning at tildele 100.000 kr. til hvert område. Der var i 2003 kun 500.000 kr. til deling imod 2002, hvor beløbet var 1.000.000 kr.

Der indkøbes en ny traktor og laves regelsæt for udlån til områdets grundejerforeninger. Regelsættet uddeles sammen med nøglen til traktoren. Kan lånes ved henvendelse til formand Søren Kjærsgaard, næstformand Søren Mortensen eller Asger Nielsen. (se telefonlisten).

Der sættes ”hønsenet” på broen ved rensningsanlægget. Plankerne er meget glatte, i dette fugtige vejr.

I forbindelse med gennemgang af årets regnskab til generalforsamlingen, kan vi konstatere, at vi havde 211 betalende medlemmer i år 2003.

Søren Kjærsgaard deltog i åbningen af Butik Emma, og overrakte 3 flasker vin.

Tina Stjernholm har afleveret 2 flasker vin og 2 streamers som indflyttergave hos frisøren.

Søren Kjærsgaard, Lisbeth Andersen og Tina Stjernholm deltog i mødet den 26. februar 2004 med Teknik & Miljø. Beløbet til fordeling er igen 1.000.000 kr.

Vi søgte om 800.000 kr. primært til færdiggørelse af vores projekt Bytorv.

Søren Kjærsgaard gennemgik, hvad vi har brugt penge til i perioden 1999-2004.

Vi får senere at vide, at vi har fået tildelt 250.000 kr.  Vi sparer stadig op - med tålmodighed.

Efter generalforsamlingen den 25. februar 2004 konstitueredes bestyrelsen således

  • Søren Kjærsgaard fortsætter som formand.
  • Søren Mortensen fortsætter som næstformand.
  • Marianne Lauridsen blev valgt som kasserer.
  • Tina Stjernholm fortsætter som sekretær

Søren Kjærsgaard og Tina Stjernholm har været til reception hos Helios, hvor vi afleverede 2 fl. vin samt lykønskninger med de nye bygninger. Vi fik en rundvisning, og det er virkelig flotte forhold, de har fået.

Søren Kjærsgaard informerede den øvrige bestyrelse om,  at der er nok tilmeldinger til andelsboligprojektet, så nu kan arbejdet gå i gang.

Rygterne svirrer om, at Elmer ønsker at sælge. Tina Stjernholm får styr på rygterne ved at spørge Elmer, om der er hold i dem. Elmer ønsker at sælge, hvis det rigtige tilbud dukker op, men forretningen er ikke sat til salg. Vi tilbyder at hjælpe ham, hvis han får brug for det, så vi kan være med til at sikre indkøbsmulighed i vores lokalområde.

Tina Stjernholm tager kontakt til Erik Kleemeyer angående, at få lavet nogle koder ind i vores mailadresser på nettet, så de ikke umiddelbart kan afkodes og misbruges til f.eks. virus og spammail.

Vi har et ønske om at få etableret en flagallé, så man ved sommerfest, konfirmationer og andre festlige lejligheder for området, kan opsætte flag langs indfaldsvejene, så det er tydeligt for alle, at h er sker der noget. Marianne Lauridsen har haft kontakt til menighedsrådene og idrætsforeningen, som var positive overfor forslaget.

Vi arbejder på planlægning af fællesmøde med beboerforeningen og byrådet. Vi har fået en forespørgsel fra Fredericia Byråds Økonomiudvalg, som ønsker at styrke dialogen mellem byrådet og de lokale borger- og beboerforeninger, hvorvidt vi ønsker at afholde et fællesmøde med byrådets medlemmer. Dette har vi takket ja til, og mødet afholdes den 16. februar 2004. Der møder 11 politikere op med borgmester og kommunal direktør i spidsen. Desværre er Bredstrup-Pjedsted kun repræsenteret med ca. 30 personer. Mødet forløbet godt, og der er en god debat.

Marianne Lauridsen har undersøgt priser på flagstænger. De ligger på omkring 1.000-1.200 kr. for andensortering. Der er blot efter det royale bryllup ikke flere andensorteringsstænger tilbage. Hvis vi kan vente til næste år, har de sandsynligvis disse på lager igen. ML har undersøgt omkring trailer til flagstænger. Det er ikke noget firmaerne ligger inde med. Normalt finder folk selv ud af at lave et eller andet til at transporterer dem på.

Søren Mortensen laver kort med forslag til placering af flagstænger og har kontakt til Fredericia Politi for godkendelse.

Vi starter projektet i efteråret/vinteren 2004/2005.

Søren Kjærsgaard har modtaget en skrivelse fra Pjedsted Kultur og forsamlingshus vedrørende et arrangement den 26. september 2004 – ”Foreningsmesse”. Vi deltager selvfølgelig med en stand.

Søren Kjærsgaard har deltaget i et panel omkring ”visioner for Fredericia by”, arrangeret af Fredericia Byråd. Politikerne(byrådet) stillede spørgsmål til panelet, som var bredt sammensat. Søren Kjærsgaard følte, at der var ørenlyd fra politikernes side, og det var en god aften.

Ole Rasmussen har arbejdet med projekt ”Byporte” og fremlagde et forslag i træ. Der var enighed om, at der så vidt muligt skal laves en vedligeholdelsesfri løsning.

Vi skal bruge 3 byporte ved indfaldsvejene i Bredstrup, 2 i Pjedsted, 1 fra Børkop, 1 fra Brøndsted og 1 ved Stallerupvej. Altså i alt 8 byporte.

Det skal overvejes, om der samtidig skal lave nogle små bump, som ikke generer bustrafik m.m. Dette projekt arbejder vi videre med.

Dette er kort fortalt, hvad vi har brugt tiden på i foråret 2004.

Tina I. S. Stjernholm
Sekretær