Bredstrup-Pjedsted - 21. sep. 2003
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

21. sep. 2003

Referat 21.09.2003

Sammendrag fra Beboerforeningens møder sommeren 2003.

På baggrund af en artikel vedr. Bredstrupvej, trafik og vejchikaner med Søren Kjærsgaard, blev denne kontaktet af Bjarne Ovesen fra en grundejerforening på Kobbelgårdsvej, som gerne vil indgå et samarbejde med os for forbedring af trafikforholdene på Bredstrupvej. De er flere grundejerforeningen i Kobbelgårdsområdet, som har slået sig sammen.

Bestyrelsen har vedtaget, at vi for at være mere synlige, fremover skal bære kasketter og navneskilte med Beboerforeningens logo, når vi er ude og repræsentere foreningen. Bandereklame er bestilt og bliver snart synlig i hallen.

Vi har taget hul på at lave en Bredstrup-Pjedsted folder, som skal være en guide til nogle af de dejlige naturstien, vi har i området.

Søren Kjærsgaard har deltaget i et møde med Teknik og Miljø med 3 andre beboerforeninger. Det blev på dette møde bekræftet, at cykelstien fra skolen til Bredstrupvej bliver færdigetableret.

Beboerforeningens traktor blev i juni måned stjålet. Erstatning fra forsikringsselskabet trækker ud, så Asger kan ikke vedligeholde området, som han plejer. Heldigvis viser det sig, at han kan låne en af menighedsrådet, men den er ikke så nem at komme omkring med, som den han er vant til.

Sankt Hans aften var for at sige det mildt en våd affære.Vi havde indstillet os på, at det måske kun var Beboerforeningens bestyrelse, som ville overvære bålafbrændningen, men vores pessimisme blev gjort til skamme, da ca. 50 personer mødte op. Ole Engberg var båltaler, og på trods af at det ikke var muligt at koble mikrofon og højtaler til, gjorde hans kraftige stemme det alligevel muligt for de fleste at høre båltalen. Værre stod det til med bålet, men det lykkedes da (med lidt hjælp) at få brændt heksen af. En aften vi husker!

Vi finder ud af, at det i år er menighedsrådene, som står for fredagsarrangementet efter koncerten ved sommerfesten. Da man har glemt at informere os, må vi finde på noget i en fart. Sommerfestudvalget foreslår, at vi genopliver torsdagscykelturen. Det beslutter vi os for, og på trods af en meget varm aften, er der et pænt fremmøde. Vi gør holdt ved Gammelby Mølle og Follerup Mølle, hvor vi får lov at se det meget flotte stykke arbejde, ejerne har lavet i området.

Her bliver der til de svedte cyklister serveret kaffe/te, kage og sodavand.

Referent
Tina I. S. Stjernholm
Pjedsted den 8. september 2003
stjernholm@bpanet.dk