Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 23.02.2017
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 23.02.2017

Referat af bestyrelsesmøde i Beboerforeningen torsdag den 23. februar 2017

 1. Mødeleder: Lis.
  Referent: Peter.

 2. Dagsorden: Godkendt.


  1. Generel information: Intet nyt.

  2. Stationsvej 2: Laila følger op på Forsamlingshusets ansøgning om forhøjelse af lånet fra Fredericia Kommune.

  3. Eval. af halvårsmøde med Kommunen: Vi er ikke tilfredse med de svar vi fik m.h.t. trafiksikkerhed. Charlotte laver udkast til ”skriv” til Laila.
   I øvrigt henvises til referat fra mødet fra Ole Sørensen.

  4. 3d: Andet: Ole har fået brev fra Michael vedrørende Aktivitetspladsen. Der er udarbejdet en planskitse vedrørende Aktivitetspladsen med hjælp fra et arkitektfirma. Planskitsen vil nu blivebrugt i forbindelse med ”Fundraising”.

 3. Økonomi: Regnskabet for 2016 blev gennemgået. Regnskabet er godkendt af de to revisorer.


  1. Generalforsamling: Dagsorden: Som det udkast som Lis har sendt rundt, dog uden underholdning.
   Der er ikke indkommet forslag til dagsordenen.
   Marianne Bitch er dirigent.
   Gurli Hjorth er referent.
   Lone gennemgik forskellige punkter i den beretning hun vil aflægge på generalforsamlingen.
   Det blev enstemmigt besluttet at nedlægge ”Storkeprojektet”.

  2. Affaldsindsamling: Dato 2 april. Tovholder: Peter. Lis ligger inde med restbeholdning af øl/sodavand. Ellers holder vi os til Karens indkøbsseddel fra tidligere år. Vi starter kl. 10.00 med morgenkaffe – rundstykker. Pølser fra grillen kl. 12.30.
   Peter kontakter Bader med hensyn til indsamling af sække.

  3. Peter kontakter Produktionsskolen med hensyn til prisen på nyt bord-bænkesæt til Landsbytorvet.

 4. Eventuelt: