Bredstrup-Pjedsted - 20. feb. 2003
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

20. feb. 2003

Referat 20.02.2003

Sammendrag fra beboerforeningens møder i efteråret 2002

Efteråret har været præget af spændt venten i Beboerforeningen. Kommunens budgetforhandlinger og senere sparerunden har gjort, at vi ikke rigtig vidste, hvor vi stod, og hvor meget vi havde at gøre godt med.

Vi har nu fået reserveret 275.000 kr. til projekt Bytorv. Men det samlede tilskud fra kommunen til beboerforeningerne er blevet kraftig beskåret, og det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med. Så vi har indgået et samarbejde med de øvrige beboerforeninger i kommunen og håber på denne måde at kunne overbevise politikerne om, at det ikke er realistisk at kunne arbejde videre med helhedsplanerne med det vedtagne tilskud.

Derudover har vi fået diverse henvendelse fra beboere i området, som vi har arbejdet med.

Her kan bl.a. nævnes en henvendelse fra Grundejerforeningen Bredager, som ønsker at få byskiltet på Stallerupvej flyttet 100 m længere ud for på den måde at få hastigheden ned, inden trafikanterne når Bredstrup. Vi har kontaktet kommunen, men de kan ikke gøre noget, da skiltene overholder alle regler. Politiet vil undersøge sagen nærmere.

Så har vi fået en henvendelse fra nogle beboere ved den Gamle Præstegård, som ønsker at få fældet nogle træer. Men træerne indgår i lokalplanen og må derfor ikke fældes.

Nytårsaftenarrangementet forløb fint. Der var mange glade tilskuere, som fik ønsket hinanden godt nytår.

Til sidst vil jeg lige nævne, at vi har sat pil nede ved rensningsanlægget, som vi kan se resultatet af her i foråret.