Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 22.11.2016
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 22.11.2016

Referat af bestyrelsesmøde i Beboerforeningen tirsdag den 22. november 2016.

 1. Mødeleder: Lone, referent: Lis.

 2. Dagsorden godkendt.

 3. Siden sidst:
  1. Lone har aftalt med Fredericia Kommune, at de sørger for presse til arrangementet den 27.11. Christian Jørgensen og Charlotte Walkusch fra kommunen deltager.

  2. Stationsvej 2: Ibrugtagningsaftalen er gennemgået og rettet til. (offentliggøres efter 27.11.) Vi regner med, at underskrivelsen finder sted kl.15 eller 15.30.
   Forsamlingshusets og Beboerforeningens formænd og kasserere mødes 1.12. for at diskutere økonomiske rammer og videre procedure.

  3. Projekt Landsbyklynger: Ansøgningen er sendt. Alle landsbyområder i kommunen deltager.

  4. Bump på Ågade: 3. gang er lykkens gang! Bumpene er reguleret til passende størrelse. Afstribningen omkring omkring bumpene mangler dog stadig.

  5. Indkøb af storke: Karen arbejder videre på sagen.

  6. Strategigruppen har afholdt møde. Vi afventer status.

  7. Henvendelse fra Henrik Væver vedr. butik i byen og sponsorering i forbindelse med revy: Vi vil hellere, at politikere og presse kommer af lyst end af pligt. Vi tror ikke, betaling af billet vil gøre en stor forskel. Vores netværk og kontakt med begge grupper er ok. Måske er det også et skråplan med et sådant sponsorat? 
   Butik i byen: Vi tager punktet op på generalforsamlingen den 28.2. 17.

  8. Andet: Christian Bro og Dorthe Aaboer kommer på ”inspektion” af Dons søerne den 24.11. Der skal tages stilling til evt. oprensning af søerne og fremtidig vedligehold af området. Lone og Charlotte deltager. Skolen spørges, om de vil være med i projektet.

 4. Økonomi:
  Intet nyt.

 5. Kommende opgaver:
  a-c. Der er styr på både indkøb af gaver til frivillige og på julearrangement på Landsbytorvet.

  d. Ole kommunikerer med fyrværker Kim omkring nytårsfejring.

 6. Andet:
  Der er stadig problemer med parkering på cykelstien på Ågade. Der er også problemer med biler, der parkerer på fortovet på Stationsvej. Lone har lavet flyers, som fremover vil blive sat i bilernes forrude, og de vil ved gentagelser blive meldt til politiet.
  En frivillig venneforening for Fredericia Teater, ”Vores Fredericia Teater” er blevet startet.
  Der skal være ”Kick off” møde mandag og Beboerforeningen er inviteret med. Ingen fra Bestyrelsen har mulighed for at deltage. Vi reklamerer gerne for projektet og vil gerne holdes opdateret.

 7. Eventuelt:
  Bibliotek: Charlotte har indgået aftale med Fredericia Bibliotek om udlåns-/afleveringssted i Bredstrup-Pjedsted Hallen. Det vil være muligt hjemmefra at reservere bibliotekets materialer og efterfølgende aflevere dem i Hallen. Ordningen bliver først sat i værk, når biblioteket til foråret har fået nyt IT system og udlånsautomaten er indkøbt.

  Blomsterløg: Peter og Erling indkøber og nedlægger blomsterløg i Bredstrup ved byskilt mm.

  Kommende møder: 17.1. hos Lis, 23.2. hos Ole.

  Ref.: Lis.