Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 11.10.2016
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 11.10.2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen tirsdag den 11. oktober 2016

 1. Mødeleder Lone, referent Charlotte

 2. Dagsordenen blev godkendt

 3. Siden sidst:
  1. Generel information.
   Stadig problemer med parkering på cykelstien på Ågade
   Anden omgang af oprydning i Præstegårdshaven er overstået. Oprydningen bliver en årlig begivenhed.
   Lone og Charlotte laver en officiel henvendelse til Christian Bro om oprensning af Dons søerne.
   Oplæg til taler til Sankt Hans må melde fra vi leder efter nye emner. En mulig kandidat er Ole Engberg, Charlotte spørger om han er interesseret

  2. Stationsvej 2. Kommende møde med Demokrati- og Borgerudvalget. Er der noget nyt?
   Der er intet nyt

  3. Nyt vedr. butik(ker) i Bredstrup/Pjedsted. Diskussion af butiksdrejebog fra Dagrofa.
   Der iværksættes en undersøgelse af potentiale for en butik af fagfolk inden vi tager stilling til om det er en god idé.

  4. Hjemmeside. Thomas Fragtrup deltager i dette punkt fra kl. 20.30.
   Hjemmesiden kører stille og roligt.
   Der er strammet op på opslag der er erhvervsbaseret fra ikke erhvervsmedlemmer.
   Der laves lidt reklame for beboerforeningen om, hvad man får for sit abonnement og velkomstfolder opdateres. Lone sender fil og papirudgave af folderen til Thomas.
   Der er 98 modtagere af nyhedsbrevet, der iværksættes kampagner, et par gange om året, for at tiltrække nye modtagere.

  5. Forslag fra Tonni og Thomas Fragtrup om mini-bibliotek på Landsbytorvet.
   En bogkasse/skab på landsbytorvet med bøger, hvor princippet er at man tager en bog og lægger en anden. Vi støtter op om ideen, Tonni bygger et skab.

  6. Forsikringsforhold og regler vedr. udlån af traktor.
   Det undersøges om ansvarsforsikringen på traktoren kan udvides med en forsikring af de personer der kører på traktoren.
   Vi bør overveje, hvilke forsikringsforhold der er gældende når folk hjælper beboerforeningen med arbejde.

  7. Henvendelse fra spejderne vedr. salg af juletræer på Landsbytorvet 27.11.2016
   Det er bare ok at de sælger juletræer

  8. Andet.
   Der er rettet henvendelse til Kurt Halling omkring politikken for vejbump, der afventes stadig svar.

 4. Økonomi.
  Der er i øjeblikket 231 medlemmer heraf er nogle enkelte gratis medlemmer (ny tilflyttere)
  Økonomien følger planen.

 5. Kommende opgaver:
  1. Landsbyklynger
   Deltagelse i mødet den 26. oktober, Ole og Lone deltager fra bestyrelsen. Lone sender en invitation til strategiudvalget og hører om de vil sende en repræsentant også.

  2. Abonnement på snerydning.
   Lone tegner et abonnement

  3. Planlægning af juletræstænding på Landsbytorvet 27.11.
   Peter følger op på om Torvelauget selv klarer opgaverne.

  4. Reklamering for julefrokostbus.
   Lone sætter reklamen på

  5. Generalforsamling. Holder vi fast i 28.2. 17.?
   Lis spørger Keld om forsamlingshuset er ledigt

  6. Koordinering af generalforsamlinger i Bredstrup-Pjedsted.
   Vi melder ud og opfordrer de øvrige foreninger til at gøre det samme

  7. Andet.
   Hvordan skrider det frem med strategigruppen?

 6. Eventuelt.
  intet