Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 15.09.2016
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 15.09.2016

Referat fra Bestyrelsesmøde hos Charlotte den 15/9 2016.

 1. Mødeleder: Lis.
  Referent: Peter.

 2. Dagsordenen godkendt.

 3. Siden sidst:
  1. Generelinformation: Sendt ud løbende.

  2. Stationsvej 2: Vi får tilsyneladende snart svar fra Kommunen på det indsendte forslag fra Forsamlingshuset og Beboerforeningen. Det bliver spændende!!

  3. Møde med Dorthe Aaboer den 14/9. Grundejerforeningen skal sørge for at skrænter klippes, og grøde hives op af søerne. Dunhamre hives op og hassebuske beskæres. Kommunen vil sponsorere maling til broerne hvis Grundejerforeningen vil smøre det på.
   c 1: Intet nyt om Donssøerne.

  4. Nyt vedr. Butik(ker) i Bredstrup/Pjedsted? Lone skriver til Henrik med henblik på møde med ”butiksmanden”.

  5. Lukning af postkasse på Stationsvej: Intet nyt. Vi lukker punktet og må nok affinde os med at der kun er én postkasse i Bredstrup/Pjedsted.

  6. Andet: Intet nyt om Bygaden 9. Intet nyt om Aktivitetspladsen.

 4. Økonomi: Rykkerkampagnen har givet 36 betalinger.
  Vi har nu 223 medlemmer.
  Formanden synes det ser godt ud.

 5. a: Kommende opgaver: Fællessangsarrangementet droppes i år.
  b: Andet: Grønne puljer? Måske skal Aktivitetspladsudvalget være oppe på mærkerne. 
  Ole har forslag til St. Hans-taler næste sommer: Ole spørger Rasmus Stoklund.

 6. Eventuelt: Generalforsamling: Tirsdag den 28/2 2017.

 7. Næste møder: Hos Peter 11/10 2016. Hos Karen 22/11 2016.