Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 18.08.2016
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 18.08.2016

Referat af bestyrelsesmøde i Beboerforeningen den 18. august 2016.

 1. Ole valgt som mødeleder, Lis som referent.

 2. Dagsorden blev godkendt.


  1. Generel information:
   Lone er i dialog med Flemming Sindberg fra Forsamlingshuset. Vi afventer udspil fra Demokrati- og Borgerudvalget om det videre forløb og samarbejde om Stationsvej 2.
   Vi kontakter udvalget i starten af september, hvis vi ikke ar hørt fra dem inden.

  2. Bestyrelsen havde et godt og konstruktivt møde med Marianne og Laila fra kommunen. Efter et travlt og begivenhedsrigt forår var det små praktiske sager, der var på dagsordenen. Vi spørger Dorthe Aaboer, om hun har fundet penge til rensning af Dons søerne. Kurt Halling kontaktes vedrørende kommunens principper for (trafik)chikaner.

  3. Se punkt 3a

  4. Ejeren af Bredstrup Bygade 9 har fået tilladelse til nedrivning. Vi afventer det videre forløb.

  5. Lone kontakter Henrik W. med henblik på kontakt til Meny kæden, som har vist interesse for butiksdrift i vores område.

  6. Intet nyt fra Post Nord vedrørende flytning af postkasse.

  7. Der er mulighed for etablering af afhentningssted for bestilte biblioteksmaterialer i Bredstrup-Pjedsted Hallen. Bestyrelsen bakker op, og Charlotte arbejder videre med sagen.

 3. Intet epokegørende nyt vedr. økonomi.

 4. Vi foreslår, at det årlige fællessangs arrangement afholdes i november. Tidspunkt og sted offentliggøres senere. Marianne Bitsch arbejder videre med sagen.

 5. Næste møde: Torsdag den 15. september hos Charlotte.