Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 19.05.2016
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 19.05.2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen tirsdag den 24/5 hos Lone.


 1. Mødeleder: Lone. Referent: Peter.

 2. Dagsorden godkendt.

 3. Siden sidst:
  1. Ikke så meget nyt i forhold til de mails, Lone har sendt ud. Ole deltog mandag i byrådets dialogmøde på Rådhuset. Det var et godt møde. Måske vil kommunen oplyse om nye lokale tilflyttere. Drøftelse med repræsentant for Herslev Beboerforening. Evt. møde med de andre beboerforeninger drøftedes.

  2. Sommerbreve og girokort uddelt. Ruter tilpasset. Passer fint med udbringning midt i Maj.

  3. Cykelsti: Der asfalteres nu. De eksisterende bump rettes. Kommunen melder tilbage med Parkering ved hallen. Hallens bestyrelse klar over problemet. Undersøger om der kan skaffes skilte, der viser , at man ikke må parkere på cykelstien. Evt. fælllesskrift fra Beboerforeningen og Hallens bestyrelse på Facebook og hjemmesiden.

  4. Lukning af postkasse på Stationsvej. Lis har forgæves prøvet at kontakte Post Nord.
   Prøver igen.
   1. Stationsvej 2: Godt møde med repræsentanter fra Forsamlingshuset. Spændende ideer.
    Vi diskuterede om der kunne være faldgruber, hvis ejerskabet ikke længere ligger hos FK. Vi afventer svar fra Marianne vedrørende de juridiske aspekter i Forsamlingshusets udspil.
    Strategigruppen skal også inddrages.
    Ole laver Doodle med hensyn til en mødedato.

  5. Ingen har henvendt sig vedrørende lokaler til en evt. kiosk.

  6. Henvendelse fra Henrik vedrørende etablering af dagligvare butik. Vi beder Henrik vente til efter sommerferien med hensyn til evt. møde med Dagrofamanden.
   Lone kontakter Henrik.

  7. Andet: Ole bestiller Beach-Flag med vort Logo til brug ved events, som f.eks. Sommerfesten.
 4. Økonomi: Pengene fosser ind på kontoen. Ca. 50 har betalt det nye kontingent.

 5. Hjemmesiden: Thomas synes, han bruger meget tid på Hjemmesiden og synes ikke det er rimeligt, at andre skal tjene penge på hans frivillige arbejde. Derfor skal også småerhverv have medlemskab. Det er i orden, hvis private laver et loppemarked, uden at det kræver et erhvervsmedlemsskab.
  Det blev énstemmigt vedtaget at erhvervskontingentet er 500 kr. + Moms.
  Hvis Beboerforeningen vil skrive direkte på Hjemmesiden skal det ske på Tingstedet.
  Det overvejes, om Thomas skal inviteres fast hvert halve år til et bestyrelsesmøde. Hvis bestyrelsen eller Thomas føler behov for mere kan Thomas altid indkaldes.

 6. Sct. Hans
  1. Karen og Peter tovholdere. Lis har fakler. Karen spørger Ole M., om han vil deltage med musikanlæg. Laurits spørges ,om han vil skaffe el til musikanlæg.

  2. Fællessang: Lis kontakter Marianne med hensyn til dato. Sted: Bag præstegården i Bredstrup.

  3. Halvårsmøde: Ole skriver til Laila og forespørger om Halvårsmøde og Bushøring.

  4. Lis skriver til Nyhedsbrevet.

 7. Eventuelt:
  Nye mødedatoer:
  • Torsdag den 18/8 hos Ole S.
  • Torsdag den 15/9 hos Charlotte.
  • Tirsdag den 11/10 hos Peter.