Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 19.04.2016
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 19.04.2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen tirsdag den 19.04.2016

 1. Mødeleder Lone, Referent Charlotte

 2. Dagsordenen blev godkendt

 3. Siden sidst:
  1. Generel information.
   Lone har modtaget et nyhedsbrev fra Borger og Demokratiudvalget som udsendes hver gang udvalget har holdt møde. Nyhedsbrevet videresendes til de øvrige foreninger så de også er opdateret.
   En ung mand har vist interesse for at starte en kiosk i Bredstrup-Pjedsted. Vi støtter initiativet og undersøger, hvordan vi kan bidrage til en realisering af projektet.
   Lene List har et ønske om at opsætte en infotavle ved fodklinikken til afløsning for de mange opslag som hænger i hendes vindue. Vi støtter ideen og sponsorer et posterskab/tavle.
   Der er kommet et forslag fra Henrik Væver om at udvide velkomsten til nye beboere med en årlige event. Vi melder tilbage til Henrik at vi støtter ideen. En mulighed kunne evt. være gratis deltagelse i sommerfesten eller efterårsfesten.

  2. Evaluering af generalforsamling(er).
   Begge generalforsamlinger forløb godt og der var et stort fremmøde til den første. Det betyder at udgifterne til generalforsamlingen løber op og det bør derfor overvejes om der næste år skal ændres i forplejningen således at drikkevarer er for deltagernes egen regning eller at der skænkes vin i glas således at der ikke skal betales for eventuelle slatter.
   Fremmødet til den ekstraordinære generalforsamling var beskedent men forventet.

  3. Evaluering af møde med Borger- og Demokratiudvalget.
   Det var et godt og konstruktivt møde.

  4. Evaluering af cykelsti arrangement.
   Et super godt arrangement med et godt fremmøde og et pragtfuldt vejr.
   Der indkøbes en gave til Hans Martin Bang og hans musikere som tak for god underholdning.

  5. Evaluering af affaldsindsamling.
   Der var et utrolig flot fremmøde til affaldsindsamlingen. Fremadrettet bør morgenmaden være klar når deltagerne kommer der var mange som var utålmodige for at komme i gang med arbejdet.
   Da børnene jo synes at opsamlingstængerne er et hit var der næsten ingen tilbage til de deltagere der havde virkelig brug for dem. Der inkøbes nogle flere så vi er sikker på at have nok.
   Affaldsindsamling og by forskønnelsen bør fremover afholdes hver for sig. Det er vanskeligt at få folk til at afsætte en hel dag så der er ikke mange tilbage til by forskønnelse.

  6. Parkering på cykelsti i forbindelse med større arrangementer i Hallen.
   Der indledes en dialog med hallen om, hvordan vi forhindre at der parkeres på cykelstien i forbindelse med større arrangementer. Charlotte tager det op på næste bestyrelsesmøde i hallen. Det undersøges om det er muligt at afspærre eller opsætte skilte der henviser til at der skal parkeres på vejen eller andre steder.

  7. Lukning af postkasse på Stationsvej.
   Lis kontakter Post Nord for at spørge til lukningen af postkassen. Hvis der kun skal være én postkasse i byen er en mere central placering ønskelig.

  8. Opsætning af storke i forbindelse med familieforøgelser.
   Ideen med opsætning af storke på torvet i forbindelse med familieforøgelser er en god idé. Opgaven med indkøb af storke og opsætning af disse uddelegeres til torvelauget Karen tager kontakt til dem.

  9. Andet.
   Intet

 4. Økonomi.
  Gebyret for netbank på kr. 800 er blevet refunderet af banken.
  Der er endelig kommet en regning på fyrværkeri.
  Der udsendes fakturaer til erhvervsmedlemmerne på websiden beløbet er uændret kr. 500 plus moms.
  Der er trykt indbetalingskort til kontingent denne gang med logo. Der vil ikke være meddelelser på girokortet, hvilket gør at der kan trykkes indbetalingskort til flere år ad gangen.

 5. Kommende opgaver:
  1. Forårsbrev/indbetalingskort.
   Indbetalingskortene er klar til omdeling og forårsbrevet er under udarbejdning. Forårsbrevet skal være klar til trykken primo maj og uddeles medio maj.

  2. Forslag til Sankt Hans taler og tovholder til arrangementet.
   Tina og Henrik Væver er foreslået som talere i en samlet pakke. Lone tager kontakt til dem senere for at se om de kan overtales.
   Karen er tovholder på arrangementet hjulpet af Ole, evt. Peter og selvfølgelig torvelauget.
   Starten flyttes tilbage til kl. 20
   Der skal ikke indkøbes fakler Lis har en hel kasse liggende.

  3. Opfølgning på nedrivning og fremtidige planer for Stationsvej 2.
   Der er ikke noget nyt så punktet tages op igen på næste møde.

  4. Andet.
   Der tages en snak med Thomas Fragtrup i baggrundsgruppen for hjemmesiden for at høre om han stadig ønsker at være den eneste som kan indsætte og redigere på hjemmesiden. Det overvejes om han også skal inviteres til at deltage i et bestyrelsesmøde.

 6. Eventuelt.
  Nu hvor der er så mange der konfirmeres uden for Bredstrup-Pjedsted kan det være svært at holde styr på konfirmanderne. Der opfordres til at forældrene selv melder ind, hvis de ønsker deres børn på listen over konfirmander på hjemmesiden.