Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 11.02.2016
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 11.02.2016

Referat af bestyrelsesmøde i Beboerforeningen den 11. februar 2016 hos Peter.

 1. Lone mødeleder, Lis referent.

 2. Dagsorden godkendt.

 3. Siden sidst.
  1. Cykelstribe og cykelsti på Ågade skal markeres bedre, så vi undgår, at biler parkerer ulovligt. Lone har kontaktet kommunen, som lover ,at det sker til foråret.

  2. Fredericia Kommune har købt Stationsvej 2 på tvangsauktion for 200.000 kr + omkostninger. Vi skal nu i samarbejde med det nye Demokrati- og Borgerudvalg finde ud af, hvad der skal ske med ejendommen. Det bliver et punkt på dagsordenen til mødet med udvalget den 8. marts. Vi er dybt taknemmelige for det gode samarbejde!

  3. Cykelstien på Bredstrupvej bliver betydeligt forsinket på grund af det våde vejr. Åbningsarrangementets karakter afhænger blandt andet af tidspunktet for indvielsen.
   Vi arbejder videre med sagen og med de samarbejdspartnere, vi har omkring deltagelsen, men er åbne for øvrige tiltag. Karen spørger Ole Engberg/menighedsråd, om vi kan holde indvielsen i konfirmandstuen eller på pladsen ved kirken

  4. Vi summede over idéen: ”Vis din by til en ny”. Kan den eventuelt kobles til vores velkomstprocedure? Vi tager sagen op på et senere tidspunkt.

  5. Vi har alle modtaget et Google-link, hvor vi kan skrive punkter på, som skal tages med til næste halvårsmøde med Fredericia Kommune.

  6. De 2 nye bord/bænkesæt er kommet op i Præstegårdshaven. Det pynter!

 4. Økonomi.
  Ole gennemgik det foreløbige årsregnskab for 2015, som skal godkendes af revisorer inden generalforsamlingen.

 5. Revision af Beboerforeningens vedtægter.
  Det nye forslag til vedtægter for Bredstrup-Pjedsted Beboerforening printes og uddeles.
  Det samme gør de nugældende vedtægter.

 6. Kommende opgaver.
  1. Vi fordelte opgaverne i forbindelse med generalforsamling den 3. marts.

  2. Lone udsender invitation til mødet med Borger- og Demokratiudvalget den 8. marts kl. 19.00. Mødet afholdes hos Peter, Elboparken 13.

  3. Affaldsindsamling og forskønnelsesdag søndag den 17.4. Peter er tovholder om formiddagen. Poul Bader spørges, om han vil være tovholder på forskønnelsesdelen. Der er oprettet et Google dokument, hvor vi kan skrive forskønnelsesopgaver på.

  4. Udsendelse af forårsbrev og girokort foregår, som det plejer, dog lidt tidligere på året.

 7. Vi diskuterede forskellige emner til Sankt Hans taler.