Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 12.01.2016
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 12.01.2016

Referat fra bestyrelsesmøde hos Lis Holtegård den 12. januar 2016.

 1. Mødeleder: Lone
  Referent: Peter
 2. Dagsordenen blev godkendt.
 3. Generel information:
  Lone har sagt nej til møde i Strategiudvalget med Chr. Jørgensen da det skal afholdes i arbejdstiden. (den 20/1 kl.10.00)
  Kontaktpersoner/familier for nytilflyttere drøftedes. Lone svarer Michael.
  1. Halvårsmøde med Kommunen: Se kommende referat fra mødet fra Ole Sørensen.
  2. Stationsvej 2: Situationen drøftedes. Enighed om at vi må afvente udfaldet af tvangsauktionen torsdag den 14/1.
  3. Andet: Ikke noget til dette punkt.
 4. Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager:
  1. Cykelsti: Forventes færdig om en månedstid. Indvielsesarrangement drøftedes. Forskellige aktiviteter blev foreslået:
   • ”Cykling uden alder” Ole S. Kontakter.
   • Skoleelever aktiveres. Lis kontakter Skolen.
   • Cykelhandler. Demonstration af elcykler. Lone kontakter.
   • Partytelt. Peter undersøger om sommerfestens telt er en mulighed.
   • Hans Martin spørges om musik. Karen kontakter ham.
  2. Trafik: Se Oles referat fra halvårsmødet.
  3. Donssøerne: Kører efter planen.
  4. Den GL. Præstegårdshave: Oprensningen fuldført. Problemer med den nordlige bro der har forskubbet sig under oversvømmelserne den 26 dec. Kommunen er på sagen. Skiltning undersøges af Kommunen.
  5. To do liste: Alle opfordres til at skrive ting ind på Oles åbne Googleliste. Fremover er navnet: ”Huskeliste til halvårsmøde med Kommunen”.
  6. Huskeliste: Enighed om at nedlægge huskelisten.
 5. Økonomi:
  Ole S. Oplyste at regnskabet består af 4 delregnskaber:
  • Selve Beboerforeningens.
  • Hjemmesidens.
  • Aktivitetspladsens.
  • Indsamlingen til Stationsvej 2.
  • Enighed om at pengene fra DLF skal gå til Aktivitetspladsen.
 6. Revision af foreningens vedtægter: Forslaget blev gennemgået og vedtaget. Lis skriver rettelser ind.
 7. Henvendelse fra Tommy Erbs om fejring/markering af nyfødte:
  Der skal nedsættes et ”Storkeudvalg” ???
 8. Punktet udgået.
 9. Kommende opgaver:
  1. Generalforsamling: Alle tre på genvalg genopstiller.
   Starter kl. 18.30.
   Spisning kl. 18.30.
   Generalforsamling kl. 19.00.
   Peter undersøger om det er muligt at få et revynummer som underholdning.
   Strategigruppen kommer også.
   Den ekstraordinære generalforsamling afholdes 5/4. Kl. 19.30.
   Lis undersøger om skyttehuset er en mulighed. Hallens mødelokale er en anden mulighed.
  2. Punktet droppes.
  3. Intet nyt.
 10. Eventuelt: Intet