Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 27.08.2015
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 27.08.2015

Referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen hos Karen
den 27. august 2015.

 1. Lis valgt som mødeleder.

 2. Peter referent.

 3. Lone har gjort Laila opmærksom på uklippet hæk på Stationsvej.

  Lone har fået henvendelse fra Kommunen om søerne i Præstegårdshaven. Lis afventer kontakt fra Dorthe Aaboer med henblik på videre tiltag.

  Hallens lån af traktor drøftedes. Betaling af diesel drøftedes. Der laves aftale med Poul vedrørende betaling af dieselolie.

  Henvendelse fra formanden for grundejerforeningen i Gammel Pjedsted om 2-1 vej og trafiksanering.

  Lone er blevet inviteret til Nordic City møde i Århus, men har takket nej, da det var et arrangement over tre dage – herunder hverdage.

  Medlemsstatistik: 182 mod 210 sidste år. Ole udsender rykkerbrev. Lis og Peter cykler ud med dem.


  1. Trafik. Kommunen går i gang med bumpene om 14 dage. Cykelstien går de i gang med her i efteråret.
   Svar på Bushøring sendt til Kommunen.
  2. Aktivitetsplads: Intet nyt.
  3. Halvårsmøde: Godt møde. Der bliver fulgt op på præstegårdshave m.v.
  4. Fællessang. Evt. tovholder fra bestyrelsen (Skal i årsplanen. (Lis))
  5. Velkomstbrev: Karen ”rykker”.
  6. To Do Liste: Intet nyt.

 4. Navnet ”Beboerforening” drøftedes. Evt. konkurrence om nyt navn lægges på Facebook og hjemmesiden. Michal kontaktes med hensyn til det videre. (Ole M.)
  Der nedsættes en arbejdsgruppe der kommer med oplæg. (Lis og Peter)

 5. Elboskrænten er medlem af ”Nabohjælp”. Information om ordningen sendes ud via nyhedsbrev og hjemmesiden. Lone snakker med Thomas.

 6. Intet nyt om kontaktlisten. (til folk i Kommunen). Lis fremsender liste med sine kontakter og vi andre skriver eventuelle kontakter på listen.
  Årsplanen bør være fast punkt under ”Kommende opgaver” Lone sender et eksemplar til Lis.

 7. Huskelisten blev gennemgået. Bålplads på aktivitetspladsen drøftes med Michael.

 8. Næste møder:
  Tirsdag 29/9 hos Lone.
  Onsdag den 21/10 hos Ole M.
  Torsdag 19/11 hos Ole S.