Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 17.07.2015
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 17.07.2015

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Beboerforeningen
onsdag den 17. juni 2015 hos Lis

 1. Valg af mødeleder og referent
  Mødeleder: Lone
  Referent: Karen

 2. Godkendelse af nærværende dagsorden.
  Dagsorden godkendt

 3. Generel information:
  Stakit på Børkopvej malet af kommunale "nyttejobbere" - nydeligt arbejde.

 4. Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager:

  1. Trafik, herunder trafiksikkerhed og –regulering, bump, bus og cykelsti.
   - Lone og Ole S. møde med kommunen i næste i uge.
   - Lis har tjekket busplan sommerkøreplan.
   Der er skåret ned på afgangene i de stille tidsrum på sommerkøreplanen. Afgangene har de sæd-vanlige minuttal.
   - Ole S. blev på en bustur opmærksom på, at SMS billetter fra Fredericia til Pjedsted, skal angives at gå til Trelde - ellers registreres den ikke korrekt. Lone og Ole S. påtaler det overfor kommunen.
   - Taxa. Lone har oplevet taxa-betjeningen om aftenen, er meget mangelfuld.
   Det er ikke muligt at tilkalde en taxa til banegården, og der er kun meget få taxaer til rådighed om aftenen. Tages op med Kommunen.

  2. Aktivitetsplads ved hallen. Skal vi være repræsenteret ved aktivitetseftermiddagen
   26.6.? - Nej - Vi anser det ikke for nødvendigt at deltage.

  3. Hjemmeside. Medlemsskabskategorier. Thomas deltager.
   Retningslinier:
   - Informationer til lokalsamfundet - det vigtigste.
   - Private har mulighed for at annoncere et oprydningssalg el. lign. gratis
   Forskellige kategorier i forhold til medlemsskab:
   - Foreninger - gratis ( allerede indbetalt kontingent tilbagebetales)
   - Lokale institutioner - gratis
   - Lokal erhverv (momsregistrerede)- virksomheder med en lokal tilknytning - 500 kr + moms
   - Regional Erhverv - 3500 kr + moms

  4. Forbedret velkomstprocedure.
   - Velkomstbrev skrives færdig - Karen sætter Logo på og printer.
   Lone signerer et antal, som Laurits og Orla kan uddele.
   Vi har diskuteret retningsliner for uddeling af velkomstbuketter. Alle opfordres til at give Laurits og Orla besked, når vi erfarer, der er nytilflyttede i vores lokalsamfund.
   Nytilflyttere får et års gratis medlemsskab af Beboerforeningen. Det skal tilføjes teksten i velkomstbrevet og måske udformes som et værdibevis, der vedlægges.

  5. To Do liste.
   - Halvårsmøde med Kommunens tekniske afdeling med Laila Baumann Jensen og Rene Olsen. Forslag Onsdag d. 19. august kl. 15.30 Lone, Lis, Ole M. og Ole S. deltager.
   Emner til mødet:
   - Maling af rækværk v. Pjedsted Kirkevej
   - SMS-billetter
   - Taxa
   - Asfaltbelægning Elboparken
   - Asfaltbelægning Kærlighedsstien
   - Opfyldning af rabatter Bredstrupvej ned i Spangen
   - Oprensning af søer i Præstegårdshaven -
   - Oprensning af søer mellem Åen og Aktivitetspladsen (Donssøer)

  6. Høringssvar vdr. udvidelse af svinebesætning i Gl. Pjedsted.
   Beboerforeningens høringssvar indsendt. Vi afventer nærmere.

  7. andet:
   - Der er på nuværende tidspunkt 31 medlemmer, der har betalt kontingent.

 5. Henvendelser til Beboerforeningen:

  1. Henvendelse fra Herslev Sogns Borgerforening ang. samarbejde.
   Hvem deltager i mødet den 24.6.?
   - Ole S., Ole M., Lone og evt. Peter

 6. Kommende opgaver:

  1. Sankt Hans aften.
   - Lis samarbejder med Orla og Laurits
   - Lis indkøber grillkul, Karen køber drikkevarer.
   - Bedre oprydning påkrævet

  2. Møde med projektleder Henriette Voss hos Lone ang. cykelsti.
   Lis, Peter, Ole S. og Lone deltager i mødet, som foregår hos Lone.

  3. Kontaktliste til kommunen og andre samarbejdspartnere (bilag til ”kogebog”).
   - Lis starter på en liste og rundsender den, så vi kan tilføje relevante kontakter.

  4. Andet.
   - Beboerforeningen indbudt til 125 års jubilæumsreception ved Fredericia Dagblad.
   Lone scanner og rundsender invitationen til bestyrelsen

 7. Huskelisten (udsendt sammen med dagsorden).
  - Gennemgået og opdateret

 8. Eventuelt og efterårets møder.
  Næste møde hos Karen (om alt går vel) d. 27. 08 kl. 19.30
  Ole S. laver en doodle til resten af efterårets møder.